FNV Spoor wil dat NS de BLM-opleiding terug op niveau brengt

FNV Spoor hecht grote waarde aan een goede en volledige opleiding van (aspirant)machinisten die bij NS werkzaam zijn. Wij juichen het toe dat NS daarvoor een eigen opleidingscentrum heeft. Maar wij maken ons zeer grote zorgen over de kwaliteit van de Basis Leerweg Machinisten (BLM) na de wijzigingen in de opleidingsmethodiek. Dat meldt de FNV.

Sinds begin 2022 zijn wij in gesprek over de huidige BLM-opleiding. De op- en aanmerkingen uit de praktijk van aspiranten, mentoren en teammanagers blijven binnenkomen. Reden om hiervoor nogmaals aandacht te vragen en eisen te stellen. Ook examinatoren bevestigen in zijn algemeenheid dit beeld, maar gezien de geheimhoudingsplicht die zij dragen, delen zij geen individuele praktijkervaringen. Omdat de klachten binnen blijven komen en de dramatische slagingscijfers die ons onder ogen zijn gekomen, heeft FNV Spoor een brief naar NS-directeur Van de Wetering gestuurd met daarin onder andere onze aanbevelingen. Lees hier de hele brief.

Verwijzing naar Google 

De wijze van opleiden en het niveau sluit niet aan bij het uitgevraagde niveau van de functie in de praktijk. Er is sprake van zelfstudie met begeleiding van leerbegeleiders die dikwijls het vak en de praktijk niet kennen. Vragen worden weggeleid met een verwijzing naar Google of naar mentoren. Door het voorgaande is er geen sprake een samenhangende wijze van opleiden voor nota bene een veiligheidsfunctie! Bovendien is er sprake van een groot afbreukrisico. En dit op een zéér krappe arbeidsmarkt.

Geen klacht over leerbegeleiders 

FNV Spoor benadrukt met klem dat dit geen klacht is over de leerbegeleiders. We zien dat zij hun uiterste best doen om de aspiranten goed op te leiden. Zij moeten ook roeien met de riemen die zij door de directie aangereikt krijgen.

FNV Spoor gaat graag met NS-directeur Van de Wetering in overleg om onze zorgen en aanbevelingen nader toe te lichten. Uiteraard laten wij ons daarin bijstaan door mentormachinisten.

Door: Nationale Onderwijsgids