Amsterdam investeert half miljoen extra in mbo om coronaschade te beperken

Amsterdam investeert ruim een half miljoen euro extra in het mbo. Het geld is bedoeld om de schade door de coronacrisis te beperken en waar mogelijk te herstellen. Met zomerscholen bijvoorbeeld, en nagebootste (leer)bedrijven. Ook stevige samenwerking met bedrijven en inspelen op de veranderende economie en arbeidsmarkt blijft nodig. Dit meldt gemeente Amsterdam.

Studenten en docenten helpen in vitale beroepen

Mbo-studenten en (oud-)docenten draaien tijdens deze coronacrisis extra diensten in de zorg. De studenten helpen met administratie en andere hand- en spandiensten. Aan de andere kant zijn horeca, evenementen, sport en luchtvaart hard getroffen door de crisis. Mbo’ers met een beroepskeuze in deze richtingen, hebben nu al te maken met de gevolgen daarvan; veel praktijkstages konden niet doorgaan.
 

Aansluiten op toekomstige arbeidsmarkt

Investeren en inspelen op de toekomstige arbeidsmarkt blijft dus belangrijk in het mbo. In de Amsterdamse MBO-Agenda staan onder meer de volgende ambities van mbo’s en werkgevers:
  • Het mbo toekomstbestendig maken en inspelen op veranderende economie en arbeidsmarkt.
  • Goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.
  • Goede schoolloopbaan voor alle studenten, met extra aandacht voor kwetsbare jongeren.

Nieuwe leervormen

Ook op de MBO-Agenda: professionalisering van docenten en teams. Zo is coachend leren geïntroduceerd en zijn er experimenten met nieuwe onderwijsmethoden, die docenten direct kunnen toepassen in de klas. Juist deze ontwikkelingen komen in deze tijd van afstandsonderwijs goed van pas.
 

Stevige samenwerking met het MKB

Daarnaast wordt geïnvesteerd in een stevige samenwerking tussen het mbo en het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Met nieuwe inhoud en leervormen en leerwerkomgevingen zijn studenten beter op de praktijk voorbereid en dat is ook handig voor de toekomstige werkgevers. Een paar voorbeelden van nieuwe samenwerkingen in 2019:
  • 5 Amsterdamse (vmbo-)schoolbesturen zijn gestart met een gezamenlijke Techschool en Campus.
  • Introductie van de MKB Digital Workspace: tech-studenten van Amsterdamse universiteiten, hogescholen en mbo’s helpen MKB-ondernemers met digitalisering.
 

Plusscholen

Het afgelopen jaar is Amsterdam ook verder gegaan met plusscholen. Ruim 700 jongeren met een kwetsbare onderwijspositie hebben zich voor een opleiding aangemeld in schooljaar 2019/2020. 259 jongeren hebben vorig jaar een diploma gehaald. Doordat ROC TOP, ROC van Amsterdam en de gemeente samenwerken, krijgen deze jongeren ook extra begeleiding naar werk.  Door de coronamaatregelen is die begeleiding nóg belangrijker om de kansen van deze jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. Ook komend studiejaar gaan deze plusscholen door.
 
Door: Nationale Onderwijsgids