Normal_mishandeling_kind_verdriet_angst

Er zijn steeds meer signalen dat het mentaal welzijn van jongeren in Nederland onder druk staat. Stress als gevolg van hoge prestatiedruk, depressiviteit, eenzaamheid en faalangst lijken steeds meer voor te komen. Mogelijk door de steeds complexere maatschappij, die veel van kinderen eist op intellectueel, sociaal en maatschappelijk gebied. Daarom start UNICEF Nederland het onderzoek ‘Geluk onder druk?’, uitgevoerd door het Trimbos-instituut, Stichting Alexander en de Universiteit Utrecht. Uniek is dat jongeren zelf worden betrokken bij de opzet en uitwerking van het onderzoek. Dit meldt UNICEF.

Hoe staat het met het mentaal welzijn van tieners in Nederland? Hoe lukt het hen om op een gezonde manier om te gaan met druk, verwachtingen, eisen, sociale normen? Wat wordt hen vanuit de maatschappij geboden om veerkrachtig en weerbaar te zijn en te blijven? Hoe kan het dat jongeren juist in Nederland stress ervaren, waar volgens onderzoek de meest gelukkige jongeren van Europa wonen en waar emotionele problemen recentelijk niet zijn toegenomen? Met de antwoorden op deze vragen wil UNICEF bepalen welke strategie en activiteiten nodig zijn om dit thema politiek, bestuurlijk en maatschappelijk te agenderen en het welzijn van jongeren duurzaam te verbeteren.
 
Een tiental jongeren is direct betrokken bij het onderzoek in een adviesgroep en een stuurgroep. “Ik ben betrokken bij het onderzoek en ga kijken of de vragen goed gesteld worden en of ze geen dingen vergeten te vragen aan de jongeren”, vertelt Lieke (17). “Ik zal met de resultaten meekijken om mee te bepalen welke maatregelen genomen kunnen worden, zodat het welzijn van jongeren ook echt verbetert!”, zegt Luc (18).
 
Marloes Kleinjan, programmahoofd Epidemiologie bij het Trimbos-instituut en hoogleraar Youth Mental Health Promotion aan de Universiteit Utrecht, zijn betrokken bij het onderzoek: “We weten nog te weinig over hoe het nu echt gaat met de Nederlandse jongeren en hun mentale gezondheid. De adolescentie is een periode van mogelijkheden, maar ook een van kwetsbaarheid en risico's. Een belangrijke periode dus om in te investeren en om veel over te weten.”
 
De aftrap van het onderzoek is op 24 januari. Het onderzoek zal naar verwachting 16 maanden in beslag nemen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids