Normal_werk__werken__arbeidsmarkt

Het aantal mbo-vacatures is sterk aan het toenemen. In de periode maart tot en met augustus van dit jaar ontstonden 207.600 vacatures op mbo-niveau, 9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De gastvrijheid en de retail hebben de meeste baanopeningen voor mbo’ers. Dit staat in het rapport Basiscijfers Jeugd dat Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en UWV vandaag uitbrengen. Dat meldt SBB.

De regio’s Noordoost-Brabant (+25 procent), Friesland (+24 procent) en Regio Zwolle (+23 procent) kenden de grootste toename van het aantal voor mbo’ers geschikte vacatures, zo blijkt uit de cijfers van SBB. In Drenthe (-8 procent) en Gooi en Vechtstreek (-4 procent) nam het aantal vacatures het sterkst af. Jongeren die nu starten met een mbo-opleiding hebben een goed baanperspectief als zij kiezen voor de richtingen verkoper, verzorgende individuele gezondheidszorg en mbo-verpleegkundige.

In het afgelopen half jaar verstrekte UWV ruim 36.000 nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar, een afname met 6.000 (-15 procent) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De regio met de grootste afname is FoodValley (-24 procent). De regio met de kleinste afname is Groot Amsterdam (-3 procent). De daling was het sterkst vanuit de bouw (-40 procent), het onderwijs en uitzendbedrijven (beide -29 procent). Alleen in de industrie nam het aantal nieuwe uitkeringen licht toe. In deze sector krimpt het aantal banen structureel door productie met steeds minder mensen.

Eind september 2016 stonden er bij UWV 76.500 jongeren tot 27 jaar als werkzoekende geregistreerd. 50 procent is laagopgeleid en heeft geen startkwalificatie, 39 procent is middelbaar opgeleid en 11 procent hoogopgeleid. Bijna vier op de tien werkzoekende jongeren ontvangt een WW-uitkering. De uitzendbranche blijkt in 2015 voor jongeren de meeste succesvolle branche om vanuit de WW aan het werk te komen. Ruim een kwart van deze jongeren ging aan de slag via een uitzendbureau.

Tussen 1 juni en 1 oktober 2016 heeft SBB 12.584 leerbanen geworven en beschikbaar gesteld via Stagemarkt.nl. Landelijk zijn er nu 5.000 studenten zonder een geregistreerde leerbaan. Via Stagemarkt.nl zijn de meeste leerbanen beschikbaar in de sectoren voedsel, groen en gastvrijheid en techniek en gebouwde omgeving. In de regio’s Groot Amsterdam, Noordoost-Brabant en Rijnmond is het aantal geworven leerbanen het grootst.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids