Logo_roc_van_twente_logo

Leerwerkloket Twente organiseerde samen met ROC van Twente, AOC-Oost en Landschap Overijssel in het kader van het Festival van het leren een middag rond het thema ‘Een gezond leven lang leren’ in en om het restaurant van de Watermolen Bels in Mander. Dit meldt leerwerkloket Twente.

Op deze middag ontmoetten vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en andere belangstellenden, tien deelnemers aan de succesvolle interventieprojecten ‘Scoren met gezondheid’ uitgevoerd door ROC van Twente en ‘Baanbrekend Landschap’, uitgevoerd door AOC Oost en Landschap Overijssel. De deelnemers vertelden tijdens een wandeling over hun leven en de betekenis van de projecten daarin. Die verhalen zijn, samen met die van twee begeleiders, vastgelegd in het boekje ‘Toppers met Toekomst’ dat deze middag allereerst werd aangeboden aan de heer W. Huiskamp, voorzitter van het College van Bestuur van AOC Oost en aan mevrouw Ingrid Reinhardus, directeur van het Service & Adviescentrum van ROC van Twente. 
 
De projecten ’Scoren in de wijk’ en ‘Baanbrekend Landschap’ leggen het accent op hetzij samen sporten, hetzij werken in het groen. Hierdoor komen mensen uit hun isolement, worden ze fitter, hervinden ze een gezond levensritme. De meeste deelnemers vinden zo de weg terug naar een opleiding, naar werk, naar een actieve rol in de maatschappij. Steeds meer gemeentes in Twente erkennen de meerwaarde van deze brede en duurzame aanpak. De projecten hebben elkaar gevonden en zoeken nu samen naar oplossingen waar dat kan. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids