Bouw zeventig Gezonde Schoolpleinen

UTRECHT - Tussen 2014 en 2016 gaan zeventig Nederlandse scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs een Gezond Schoolplein laten bouwen. Daarover bericht de website van de PO-Raad.

Na de kerstvakantie starten de eerste 22 scholen met de bouw. Een Gezond Schoolplein is uitdagend, groen en rookvrij. Drie aspecten die van belang zijn om kinderen en jongeren zich gezond te laten ontwikkelen. De eerste zeventig Gezonde Schoolpleinen hebben een voorbeeldfunctie.

Gezonde Schoolpleinen worden mogelijk gemaakt door de ministeries OCW en VWS. De realisatie van de pleinen is in handen van Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, de VO-raad en de MBO Raad.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres