Wat kost de kinderopvang in Nederland?

Alles wordt duurder vanwege de inflatie en de kans is groot dat dit in 2023 nog wel even zo blijft. Zelfs de kinderopvang blijft hiervan niet uitgesloten. Volgend jaar stijgen, met name voor de lage- en middeninkomens, de kosten van de opvang. Dat komt vooral omdat het uurtarief van de kinderopvangtoeslag volgend jaar onvoldoende stijgt (5,6 procent) ten opzichte van de huidige inflatie (14,5 procent in september 2022). Daarom zal de kinderopvangbranche de tarieven volgend jaar met circa 8 tot 12 procent gaan verhogen. Maar wat kost de kinderopvang nu Nederland? 

De kinderopvang vrij is om een eigen uurtarief vast te stellen. De overheid geeft dan een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tot een maximaal te vergoeden uurtarief. Wat dat maximum is hangt af van het soort opvang. Dat kan gaan om een kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang (BSO) of de peuterspeelzaal. 

Soorten opvang

- De dagopvang is er voor kinderen die nog niet naar een basisschool gaan. Het kind in kwestie gaat dan  overdag naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of gastouder. Kinderen kunnen naar de dagopvang gaan totdat ze voor het eerst naar de basisschool gaan. Breekt dat moment aan na de zomervakantie? Dat kan het kind tijdens de zomervakantie vaak nog wel naar de dagopvang.

- De BSO is bedoeld voor kinderen die al wel naar school gaan. Kinderen worden dan buiten schooltijden en in de schoolvakanties opgevangen. Dat kan op school zijn, maar ook bij een gastouder of op een andere locatie. Voorschoolse opvang (vso) en naschoolse opvang (nso) vallen daar ook onder. Kinderen kunnen op de BSO verblijven totdat ze naar de middelbare school gaan.

Maximum uurprijs 

De Rijksoverheid bepaalt zelf elk jaar de maximum uurprijs voor de kinderopvang. Over die uurprijs kunnen ouders dan kinderopvangtoeslag aanvragen. Uiteraard mag de kinderopvang zelf een hoger bedrag vragen dan het maximumbedrag. Mocht dit het geval zijn dan betalen de ouders het gedeelte van het verhoogde tarief zelf. 

In sommige gevallen betaalt de gemeente zelf een deel van de kosten van de kinderopvang. Dat kan in de volgende situaties:

• Voorschoolse educatie: Als een peuter het risico loopt op een taalachterstand.

• Peuteraanbod: Als de peuter niet in aanmerking komt voor voorschoolse educatie of voor een opvang met kinderopvangtoeslag. Dan is er vanuit de gemeente vaak een gesubsidieerd peuteraanbod voor een aantal korte dagdelen per week

• Sociaal-medische indicatie: Als er psychische, sociale en/of lichamelijke problemen spelen binnen een gezin met kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Dan is er geen recht meer op kinderopvangtoeslag.

Maar wat betaal je als ouder uiteindelijk voor de kinderopvang? 

Het deel dat ouders uiteindelijk betalen is afhankelijk van een aantal factoren: de prijs die de opvangorganisatie vraagt, het deel dat de overheid vergoedt en het inkomen van de ouders zelf.

Over de eerste twee hebben we het hierboven al gehad, maar over het inkomen van de ouders zelf nog niet. Ouders die allebei werken, studeren, een traject naar werk volgen of een inburgeringscursus volgen, hebben recht op kinderopvangtoeslag. Zij ontvangen een percentage van de maximum uurprijs. Hoeveel dat uiteindelijk is, hangt af van het inkomen van de ouders.

Ouders betalen sowieso altijd een eigen bijdrage. De eigen bijdrage zijn de kosten die overblijven van de totale rekening na aftrek van de kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen dus eerst een factuur van de kinderopvang, ontvangen daarna kinderopvangtoeslag en wat overblijft is de eigen bijdrage. Uiteindelijk is hetgeen dat je betaalt voor de kinderopvang dus voor iedereen verschillend. De eigen bijdrage wordt aankomend jaar wel 10 tot 40 procent hoger dan afgelopen jaar.

De maximum uurprijs voor de dagopvang gaat in totaal met 6,54 procent omhoog naar 9,06 euro. Voor de buitenschoolse opvang stijgt de maximum uurprijs eveneens 6,54 procent naar 7,79 euro. De maximum uurprijs voor de gastouderopvang stijgt met 4,29 procent naar 6,80 euro. En dat terwijl het deel waarover je kinderopvangtoeslag ontvangt nauwelijks toeneemt.

Bijna gratis kinderopvang 

Het kabinet wil vanaf 2025 een nieuw stelsel voor de financiering van de kinderopvang instellen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat dit stelsel samen met vier uitvoeringsorganisaties ontwerpen en opbouwen. De vier uitvoeringsorganisaties zijn: DUO, Toeslagen, UWV en SVB. Met het nieuwe stelsel wil het kabinet dat het voor ouders eenvoudiger en betaalbaarder wordt. In het nieuwe stelsel wordt de overheidsvergoeding, van 96 procent voor werkende ouders, meteen uitgekeerd aan kinderopvangorganisaties. De overige vier procent en alle andere eventuele extra kosten betalen de ouders zelf. 

Bekijk hier hoeveel procent van de kosten voor het aantal uren dat je bij de kinderopvang opneemt vergoed krijgt. 

Door: Nationale Onderwijsgids/ Femke van Arendonk
Bronnen: Belastingdienst, Rijksoverheid, RTL Nieuws