Normal_learning-play-activities-in-kindergarten-or-daycar-2022-08-01-01-15-33-utc-min__1_

De Branchevereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK) is niet toegelaten tot de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao Kinderopvang 2023. Juist nu de kinderopvangsector in roerige tijden verkeert is het volgens de BVOK van belang dat de sector samen optrekt en voor rust zorgt in de branche. Daar hoort ook één cao voor de gehele kinderopvang bij, meldt BVOK in een persbericht. 

In 2021 sloot de BVOK een cao-akkoord met de Landelijke Belangenvereniging (LBV), de cao MKMB Kinderopvang met een positieve en optimistische insteek die als kernthema werkplezier had. De afspraken hierin zijn geldig voor alle medewerkers van kinderdagverblijven die zijn aangesloten bij de BVOK en lopen nog tot het eind van dit jaar.

Avv

Tegen het algemeen verbinding verklaren (avv) van de cao Kinderopvang die is ondertekend door Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en vakbond CNV, tekende de BVOK bezwaar aan. Deze partijen en FNV willen dat de BVOK dit bezwaar weer terugtrekt om aan de cao-onderhandeltafel te kunnen zitten. Het bezwaar is volgens de ondernemersvereniging al ingediend. Komt er een cao-overeenkomst tussen álle partijen, waaronder dus ook de BVOK, dan wordt de MKMB Kinderopvang per 1 januari 2023 ‘zonder voorwaarden en onverwijld’ ingetrokken.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky