Normal_day-care-nursery-or-pre-school-kindergarten-school-2022-03-04-02-36-44-utc

Nadat bekend werd dat een 80-jarige chauffeur een meisje dat hij naar de bso op De Madelief bracht had misbruikt, kwamen er meer problemen aan het licht. Op de kinderopvang werkte niet-gecertificeerd personeel en waren de Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s) niet op orde. De kinderopvang voor kwetsbare kinderen werd daarop gesloten. Dit meldt Kinderopvang Totaal. 

Eind maart maakte de chauffeur misbruik van een meisje in zijn auto. Hij werd aangehouden en bekende, maar hij zit niet vast vanwege zijn hoge leeftijd. De rechtszaak loopt nog en in de tussentijd mag hij niet in de buurt van kinderdagverblijven, speeltuinen of scholen komen.

Onaangekondigd inspectiebezoek

Toen er niet lang daarna onaangekondigd een GGD-inspecteur bij de opvang langskwam, bleken er meer zaken mis te zijn. Voor slechts zes kinderen was er een zorgplan, maar geen van die plannen was compleet. En geen enkele medewerker bleek in het bezit te zijn van een vereist hbo-diploma, dat nodig is voor registratie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd om met de doelgroep te mogen werken.

Jeugdwet

De Madelief ving 22 kwetsbare kinderen op die bijvoorbeeld het syndroom van Down hadden, autisme, adhd of suikerziekte. Omdat de opvang hierdoor onder de Jeugdwet valt en niet onder de Wet kinderopvang, zijn er minder strenge voorwaarden voor het oprichten van een dergelijke opvang. De opvang en zorg worden door ouders betaald met het persoonsgebonden budget (pgb) dat ze voor hun kinderen krijgen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky