Onderzoek 'Effecten van kinderopvang' over pedagogische kwaliteit afgerond

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is binnen het ZonMw programma Kwaliteit Kinderopvang het onderzoek “Effecten van kinderopvang: profiteren kinderen in verschillende mate?” onlangs afgerond. Er worden veel onderzoeken gedaan naar de pedagogische kwaliteit van professionals in de kinderopvang. Dit meldt het ministerie van SZW.

Dankzij een subsidie van ZonMw zijn nu ook de effecten van het kinderdagverblijf en de gastouderopvang op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen onderzocht.

Twee vragen centraal

Binnen het onderzoek stonden twee vragen centraal. Maakt het voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind uit of hij naar een kinderdagverblijf of gastouder gaat? En zijn kwetsbare, verlegen kinderen gevoeliger voor hun omgeving dan veerkrachtige, robuuste kinderen?

Resultaten project

U kunt hier meer lezen over het interview en over de resultaten van het project 'Effecten van kinderopvang: profiteren kinderen in verschillende mate.'

Door: Nationale Onderwijsgids