Eindbod cao Kinderopvang te mager, acties worden voorbereid

Medewerkers in de kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang bereiden acties voor richting hun werkgever. Vrijdag stuurden de werkgevers een eindbod voor een nieuwe cao Kinderopvang, dat medewerkers veel te mager vinden. Dit meldt FNV.

Debbie van Leiden, FNV-bestuurder Kinderopvang: “De medewerkers willen goede afspraken over verlaging van de werkdruk, eerder kunnen stoppen met werken en een fatsoenlijke loonsverhoging. De werkgevers komen ze op geen van deze punten tegemoet. Ze zijn bang dat ouders hun contracten gaan beëindigen vanwege de coronapandemie en daarom willen ze geen goede arbeidsvoorwaarden afspreken.” Uit een enquête van FNV blijkt echter dat slechts 6 procent dat daadwerkelijk heeft gedaan, aldus Van Leiden.
 

Zelfde inkomsten, minder lasten

De overheid heeft de kosten van ouders gecompenseerd en dus hebben werkgevers nagenoeg dezelfde inkomsten behouden. Inmiddels zijn ook alle kinderopvang- en bso-locaties weer open. Van Leiden: “Wel hebben werkgevers minder uitgegeven aan bijvoorbeeld uitzendkrachten, eten, luiers, water, gas en licht. De werkgevers hebben dus geen enkele reden om deze onmisbare opvangmedewerkers niet tegemoet te komen in hun wensen.”   
 

Werkdruk belangrijkste struikelblok

De allerbelangrijkste eis vanuit de FNV is dat er goede afspraken worden gemaakt om de werkdruk te verlagen. Dit kan door het aantal kinderen in een groep te verkleinen, extra collega’s aan te nemen, zoals groepshulpen of een extra pedagogisch medewerker op de locatie. Ook willen de medewerkers dat de ‘beschikbaarheidsdag’ wordt afgeschaft. Van Leiden: “Daarnaast is het sowieso van belang voor de hele sector dat er meer collega’s bijkomen. Er vindt nu echt een leegloop plaats onder pedagogisch medewerkers. Eén lid vertelde ons gisteren dat er 8 vacatures open staan op haar locatie en veel collega’s ziek zijn. En dit is geen uitzonderlijke situatie. Dat is tijdelijk wel op te vangen voor de medewerkers, maar op een gegeven moment wordt het mentaal en fysiek teveel en vallen werknemers langdurig uit.”
 

Eerder stoppen

Omdat werken in de kinderopvang fysiek zwaar is, wil de FNV ook goede afspraken vastleggen over eerder kunnen stoppen met werken, met een maximum van drie jaar. De werkgever legt de rekening daarvoor volledig bij de medewerkers, de FNV wil deze kosten verdelen. Daarnaast wil de FNV een loonsverhoging van 5 procent per kalenderjaar afspreken, terwijl de werkgevers niet meer bieden dan 3 procent voor 18 maanden.
 

Acties

Sinds begin mei voeren kinderopvangmedewerkers al prikacties bij de hoofdkantoren van verschillende werkgevers. Op 1 en 2 juni vinden de achterbanraadplegingen plaats, waar ook zal worden besloten of en hoe de acties worden uitgebreid.
 
Door: Nationale Onderwijsgids