Onderzoek: 82 procent van de ouders is tevreden over kinderopvang

Het overgrote deel van de ouders (82 procent) is tevreden met de manier waarop zij de opvang van hun kinderen geregeld hebben. Bijna de helft van de ouders valt terug op opa en oma. Net zoveel ouders maken gebruik van de kinderdagopvang of buitenschoolse opvang, en daar zijn ze blij mee. Maar liefst 74 procent van de ouders vindt dat kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van hun kind. Ruim de helft van de ouders (55 procent) is zelfs voorstander van het in één organisatie samenbrengen van opvang en basisonderwijs. Dit meldt Ouders & Onderwijs naar aanleiding van een onderzoek dat Ouders & Onderwijs met Het Kinderopvangfonds uitvoerde, in samenwerking met Voor Werkende Ouders.

Aan het onderzoek deden 1346 ouders mee, representatief voor de ouders in Nederland.

Samenwerking met basisschool

Ook over de samenwerking tussen de basisschool en de dagopvang en buitenschoolse opvang zijn de meeste ouders positief. Toch zou een betere samenwerking de helft van de ouders ontzorgen. Ouders zien graag dat er, meer dan nu, een overdracht is tussen school en opvang als het kind uit school komt, dat de ontwikkeling van het kind wordt bijgehouden en dat daarover regelmatig overleg is. Daarnaast kunnen volgens ouders sommige activiteiten (buiten de onderwijstijd om) prima door andere professionals, zoals bso-medewerkers, uitgevoerd worden. Zoals bijvoorbeeld voorlezen of sport en spel. Over het aanbod van de buitenschoolse opvang zijn ouders duidelijk. Ze vinden vooral sport (61 procent) en creatieve activiteiten (61 procent) belangrijk.

Kosten en kinderopvangtoeslag

Uit het onderzoek blijkt nog een ander punt voor verbetering. Want ondanks dat 62 procent van de ouders tevreden is over de manier van financieren van de kinderopvang, vindt 46 procent het huidige financieringssysteem te ingewikkeld. En één op de vijf ouders heeft moeite met het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Daarnaast werden ouders in het onderzoek gevraagd wat zij vinden van de kosten voor opvang. Ongeveer de helft van de ouders vindt de kosten passend. Maar hoe meer uren opvang ouders afnemen, hoe vaker ze de kosten te hoog vinden. Een behoorlijke groep ouders is bovendien voorstander van een vorm van gratis kinderopvang: twee dagen gratis dagopvang voor ouders met een laag inkomen (55 procent), twee of meer dagen gratis kinderopvang voor alle kinderen onder de vier jaar (56 procent) of alle kinderopvang gratis (38 procent). Een meerderheid van de ouders denkt bovendien dat een paar dagen gratis kinderopvang voor meer kansengelijkheid zou kunnen zorgen.

Door: Nationale Onderwijsgids