Kwetsbare kinderen krijgen opvang
Kinderen uit kwetsbare gezinnen mogen nu ook enkele dagdelen naar school of de kinderopvang. Scholen en gemeenten inventariseren welke kinderen daarvoor in aanmerking komen.
 
Tot nu toe werden alleen kinderen van ouders met een vitaal beroep opgevangen.
Lees verder