Normal_opvang_kinderopvang_speelgoed_blokken

Medewerkers van de Belastingdienst voelen zich onveilig op hun werk. Wie misstanden meldt, wordt daarop afgerekend en de kloof tussen werkvloer en leidinggevenden is groot. Dat blijkt uit een enquête van FNV Overheid, die door meer dan 900 medewerkers is ingevuld. FNV-bestuurder Mieke van Vliet: “Sinds ons vorig onderzoek in 2012 is er niks veranderd. De huidige problemen rond de kinderopvangtoeslagen zijn een direct gevolg hiervan.” Dit meldt FNV.

Naar aanleiding van de enquête doet FNV een oproep aan staatssecretaris Snel van Financiën tot het instellen van een onafhankelijke, externe integriteitscommissie. “Er moet naar de medewerkers geluisterd gaan worden. Daarvoor is een plek nodig waar ze veilig hun verhaal kwijt kunnen”, aldus van Vliet. Uit de enquête blijkt dat dat nu niet mogelijk is. Van Vliet: “Er heerst bij de Belastingdienst een afrekencultuur die leidt tot angst onder de medewerkers om misstanden te melden.”
 

Onvoldoende kritisch

De enquête laat ook zien dat het leidinggevenden ontbreekt aan kennis van en affiniteit met het werk van de uitvoerende medewerkers. Verder is de ambtelijke leiding volgens de medewerkers onvoldoende kritisch naar de politiek en het ministerie. “De medewerkers geven aan dat nieuwe wet- en regelgeving vaak onuitvoerbaar is. De top zou het in het publieke debat daarover moeten opnemen voor het personeel”, aldus Van Vliet.

 

Cultuur bij de Belastingdienst

De FNV-enquête komt na een campagne van staatssecretaris Snel. In die campagne wordt nadrukkelijk aan medewerkers gevraagd wat zij kunnen veranderen aan de cultuur bij de Belastingdienst. “Dat is bij veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. Medewerkers geven in de enquête aan mee te willen helpen aan een cultuuromslag, maar verwachten vooral van het management het goede voorbeeld om verandering te brengen”, aldus Van Vliet.
 
Door: Nationale Onderwijsgids