Normal_voorlezen__kinderboek__lezen

Kinderboeken over dieren zijn minder leerzaam dan kinderboeken over mensen. Volgens onderzoekers aan de universiteit van Toronto kunnen jonge kinderen zich moeilijk in dieren verplaatsen en leren zij daardoor minder van boeken waarin de hoofdrolspeler een dier is. Dit meldt het Algemeen Dagblad. 

De wetenschappers trekken deze conclusie uit een experiment onder 96 kleuters. Elk kind kreeg tien stickers die ze mochten delen met kinderen zonder stickers. Hiertoe konden ze de plaatjes in een envelop stoppen. Niet veel kinderen wilden hun stickers zo maar delen.
 
De onderzoekers verdeelden daarna de groep in drieën en lazen elke groep een verhaaltje voor over delen. In de eerste groep stond een wasbeer centraal, en in de tweede groep een jongetje. Verder was het verhaal hetzelfde. De derde groep, de controlegroep, kreeg een verhaal over zaadjes te horen. Hierna werd opnieuw de vraag gesteld of kinderen hun stickers wilden delen. Kinderen die het verhaal met het jongetje hadden gehoord, deden dit het meest. Tussen de wasberengroep en de controlegroep was weinig verschil. De conclusie van de wetenschappers was daarom dat jonge kinderen zich makkelijker in realistische verhalen herkennen en hier dus meer van leren.
 
Ontwikkelingspsycholoog Dr. Jacqueline Schenk van de Erasmus Universiteit neemt deze conclusie serieus, maar plaatst er ook kanttekeningen bij. Het gedrag van kinderen wordt namelijk door meer factoren beïnvloed dan alleen de hoofdpersoon. Zo is ook de context waarin kinderen een beslissing maken heel belangrijk. “We weten niet wat kinderen hadden gedaan als ze bijvoorbeeld de stickers moesten delen met iemand in dezelfde kamer of als het koekjes waren geweest. In de buitenwereld kunnen kinderen andere besluiten nemen en dit zegt niets over wat kinderen op de lange termijn van boeken leren”, aldus Schenk.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids