NVAO gaat uitzoeken waarom ze lerarenopleidingen goedkeurden

De Onderwijsraad vindt het taal- en rekenniveau van afgestudeerden te laag, maar hoe kunnen de lerarenopleidingen in het hbo zijn goedgekeurd? Minister Dijkgraaf geeft aan dat onderwijskeurmeester NVAO dit gaat analyseren. Dat meldt BRON Fontys. 

De Onderwijsraad waarschuwde in november dat een groot deel van de hbo-studenten aan lerarenopleidingen een diploma behaalt terwijl de opleiders het niet startbekwaam vinden. De studenten zouden onvoldoende in staat zijn om goed taal- en rekenonderwijs te geven. De Onderwijsraad wou daarom landelijke eindtoetsen bij de pabo’s en tweedegraadslerarenopleidingen Nederlands en Wiskunde invoeren.

Minister Dijkgraaf wil voorlopig niet zover gaan, maar er moet wel iets gebeuren. Met de lerarenopleidingen heeft hij in december afgesproken dat ze opnieuw gaan kijken naar wat een beginnende leraar moet kunnen en kennen. 

Analyse 

Dijkgraaf laat de NVAO analyseren hoe haar positieve accreditaties van de lerarenopleidingen te rijmen zijn met de uitslagen van de Onderwijsraad. Dat schrijft hij aan de Eerste Kamer. Mede aan de hand van de uitkomsten van die analyse gaat Dijkgraaf verder met de lerarenopleidingen in gesprek. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk