LSVb en FNV Young & United: 'Debat basisbeurs is stemadvies voor studenten'

Komende woensdag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het voorstel voor de herinvoering van de basisbeurs voor studenten. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United maken zich grote zorgen om de hoogte van de aangekondigde beurs en de positie van de zogenoemde pechgeneratie. Voorzitter Joram van Velzen van de LSVb: "Het is natuurlijk fantastisch dat we straks af zijn van het leenstelsel, maar tegelijkertijd dreigt er een groep studenten buiten de boot te vallen." Dat meldt de LSVb. 

Minister Robbert Dijkgraaf heeft een voorstel ingediend voor een uit thuiswonende beurs van 110,30 euro. Uitwonende studenten ontvangen maandelijks 275,- euro . Dit bedrag wordt voor het studiejaar 2023/2024 opgehoogd naar 439,20 euro in verband met de inflatie. Een rapport van de Sociaal-Economische Raad adviseerde in 2021 al een basisbeurs van 421,- euro naast een bijbaan om schuldenvrij te kunnen afstuderen. Voorzitter van FNV Young & United Yasmin Ait Abderrahman: "De basisbeurs moet structureel verhoogd worden, studenten moeten zich straks nog steeds in de schulden steken. Bovendien zijn er talloze studenten die volgend jaar nog steeds studeren, maar geen basisbeurs krijgen omdat ze bijvoorbeeld al vier jaar studeren. Daar waren studenten niet van op de hoogte; geef íedereen een basisbeurs."

Uitstellen van mijlpalen 

Er is nu een generatie die mijlpalen aan het uitstellen is, zoals het kopen van een huis, trouwen en kinderen krijgen. Naast de problemen die er al zijn, zoals de renteverhoging op studieschuld, uitsluiting van energietoeslag of geen hypotheek kunnen afsluiten, krijgt de pechgeneratie nu een nog grotere achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten. Ait Abderrahman: "De stapeling van beleid doet jongeren de das om. Dit is een kwestie van politieke keuzes."

Pechgeneratie 

In 2019 trapten de studentenbonden de gezamenlijke #nietmijnschuld-campagne af tegen het leenstelsel en voor een eerlijke compensatie voor de pechgeneratie. Vorig jaar waren zij verantwoordelijk voor het grootste studentenprotest in tien jaar. Van Velzen: "Jongeren voelen zich al tijden niet gehoord door de politiek. Wat er in dit debat gebeurt zal een stemadvies zijn voor studenten richting de Provinciale Statenverkiezingen."

Door: Nationale Onderwijsgids