Albert ten Busschen wint RAAK-award met onderzoek naar hybride hergebruik

Maandag 22 september won lector Kunststoftechnologie van hogeschool Windesheim, Margie Topp, de Deltapremie voor haar baanbrekend onderzoek naar het recyclen van ‘moeilijke kunststoffen’. Vandaag werd op een congres bekendgemaakt dat het lectoraat in deze zelfde week nog een prestigieuze prijs in de wacht sleept. Ook de RAAK-award, dé prijs voor het beste praktijkonderzoek van hogescholen, gaat naar de onderzoeksgroep Kunststoftechnologie van Windesheim. Ditmaal valt de associate lector Albert ten Busschen in de prijzen voor zijn onderzoek naar het hybride hergebruik van kunststoffen. Dit meldt hogeschool Windesheim. 

Met de Deltapremie – uitgereikt in het bijzijn van de minister van OCW – wil het lectoraat de nog nauwelijks te recyclen gigantische berg afgedankte autobanden gaan bedwingen Zo bereiken elk jaar wereldwijd 1,5 miljard autobanden het einde van hun levensduur. Een afvalberg waarmee niets meer gedaan kan worden, omdat het rubber vernet is en daardoor niet meer terug te brengen is tot een grondstof die je kunt hergebruiken. Maar het lectoraat doet veel méér. Niet alleen over rubber, maar ook over composiet – een oersterk maar juist hierdoor bijna onmogelijk te recyclen materiaal – bogen ze zich. Van afgedankte windmolenwieken maakten ze onder meer oeverbeschoeiingen en van oud NS-interieur spooronderdelen. Nieuwe treinen rijden strak dus over oud treinmateriaal. Recycling in het kwadraat dus. Met dank aan het onderzoek van Albert ten Busschen. 

Nieuwe, bruikbare producten 

De RAAK-jury is “onder de indruk van de brede range van moeilijk te recyclen producten waarop de methodiek van Ten Busschen en zijn team kan worden toegepast. Niet één keer, maar voor elk restproduct en toepassing opnieuw. Dit onderzoek biedt een oplossing voor een groeiend probleem. Kunststoffen die heel functioneel zijn in hun gebruik, maar nauwelijks te recyclen vallen aan het eind van de levensduur van het product waarin ze zijn verwerkt. Met een indrukwekkend aantal partners in de praktijk zijn nieuwe, bruikbare producten ontwikkeld waarin kunststoffen een tweede leven krijgen. Juist vanwege de sterke samenwerking met de industrie en kijkend naar de schaalbaarheid van het maakproces is het groeipotentieel van dit project zeer groot.”

Duurzaamheid 

Ten Busschen is als onderzoeker elke dag bezig met het bedenken van oplossingen voor problemen die zich in de industrie en bij bedrijven voordoen. Zoals het probleem waarvoor nu al meer dan 30 jaar verwoede pogingen worden gedaan oplossingen te vinden: recyclen van composieten. Uit het oersterke en lichte materiaal, waarvan onder meer rotorbladen van windmolens en rompen van plezierjachten worden gemaakt, proberen onderzoekers al decennialang de oorspronkelijke grondstoffen (zoals hars en glasvezels) terug te winnen om zo opnieuw te kunnen gebruiken. Maar al die pogingen mislukten. Toen Ten Busschen bij Windesheim aan de slag ging, was hij vastbesloten hiervoor een oplossing te vinden. “Ik was 8 jaar lang voorzitter van de branchevereniging voor composiet. Toen speelde het afvalprobleem al. Dan gebruik je windmolens om schone energie te produceren, maar nu die eerste generatie windturbines aan het eind van haar levensduur is aangekomen, blijk je niets te kunnen met die rotorbladen”, legt Ten Busschen uit. “Hoe duurzaam is dat dan?”

Kunststoftechnologie 

“De RAAk-award sámen met de Deltapremie in precies dezelfde week is dan ook een prachtige erkenning voor het onderzoek van het lectoraat Kunststoftechnologie van hogeschool Windesheim en een stimulans om via ons onderzoek blijvend bij te dragen aan een duurzamere wereld, waarin we een stuk slimmer met kunststoffen omgaan” aldus de associate lector van Windesheim. 

Praktijkgericht onderzoek 

De RAAK-award is een prijs voor het beste praktijkonderzoek van Nederlandse hogescholen. Deze prijs is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. De organisatie bevordert de kwaliteit en impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen, onder meer door het hbo-onderzoek te financieren. Donderdag 25 november werd de juryprijs van tienduizend euro op een landelijk congres uitgereikt. 

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: hogeschool Windesheim