Normal_bus_ov_openbaar_vervoer

Vervoerders en onderwijsinstellingen maken vanaf augustus op lokaal en regionaal niveau afspraken over de spreiding van studenten in het openbaar vervoer (ov). Daarmee komt een einde aan de landelijk gemaakte afspraken hierover, meldt OVPro.nl. 

Onderwijsinstellingen wilden – in tegenstelling tot ov-bedrijven – regionale basisafspraken maken over de spreiding van studenten in het openbaar vervoer. Toch stellen de ministeries van Infrastructuur en Onderwijs dat de samenwerking tussen vervoerders en het onderwijs in veel regio’s in stand blijft. Omdat het onderwijs vanaf september weer vaker óp school gaat plaatsvinden, kunnen de afspraken wel een ander vorm krijgen. Er zijn ook regio’s waarbij de partijen nog praten over afspraken of regio's waar het niet nodig is om lokale of regionale afspraken te maken.

Verschillen tussen en binnen regio's

De reden dat het onderwijs afscheid wil nemen van de landelijke afspraken, is het verschil tussen regio’s en zelfs binnen bepaalde regio’s. Volgens een woordvoerder van de Vereniging Hogescholen hebben veel hogescholen al goede afspraken gemaakt met gemeenten en provincies én met het ov. “Daarnaast vinden wij dat de hyperspits of andere mobiliteitsvraagstukken niet enkel door onderwijsinstellingen en vervoerders moeten worden opgelost. Daarvoor is een bredere verantwoordelijkheid nodig van alle regionaal betrokken partijen.”

Door: Nationale Onderwijsgids