Hogeschool Rotterdam benoemt Anja Overdiek tot lector Cybersocial Design

Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft dr. Anja Overdiek benoemd tot lector Cybersocial Design bij Kenniscentrum Creating 010. In deze hoedanigheid gaat Overdiek zich richten op het (leren) ontwerpen van oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Zij levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de ambitie van Hogeschool Rotterdam om onderwijs en onderzoek dichter bij elkaar te brengen en regionale beroepspraktijken te verbinden, die zijn gericht op het vergroten van maatschappelijke veerkracht door middel van digitalisering. Dit meldt de Hogeschool Rotterdam.

Digitalisering en globalisering hebben ertoe geleid dat maatschappelijke vraagstukken steeds complexer worden. Alles lijkt met alles verbonden te zijn en de toenemende inzet van kunstmatige intelligentie geeft kansen, maar ook uitdagingen. Voor oplossingen moeten bestaande instituten en disciplines samenwerken. Ontwerpen in en voor deze netwerken is complex, maar kan enorm veel toevoegen.

Cybersocial Design is ‘Social Design’, maar dan gericht op het ontwerpen van digitale toepassingen. Het gelijknamige lectoraat doet onderzoek in samenwerking met opleidingen en ontwerpbureaus met als doel nieuwe mogelijkheden te ontsluiten en overheden en bedrijven te ondersteunen bij hun transitie naar circulariteit en inclusiviteit. Dit sluit aan bij de ambitie van Rotterdam om zich te positioneren als een ’Smart en Social City’. Een voorbeeld is een samenwerking met initiatieven voor lokale en duurzame voedselsystemen die door digitale ontwerpen gefaciliteerd en verbonden kunnen worden.

Het versnellen van transities

Anja Overdiek is ook als Associate Lector verbonden aan het Kenniscentrum Mission Zero van De Haagse Hogeschool, waar ze zich heeft gespecialiseerd in living labs als omgeving voor de energietransitie. Eerder was ze werkzaam als Manager Europa van een internationaal IT- en telecom communicatiebureau en faciliteerde zij met haar eigen bedrijf verschillende transitieprocessen. Overdiek is in 1998 gepromoveerd aan de Freie Universität Berlin (Duitsland) op een onderzoek naar sociale bewegingen en hun kennisproductie. Sinds tien jaar werkt ze samen met ontwerp-onderzoekers aan maatschappelijke thema’s.

Door: Nationale Onderwijsgids