Het BSA had als doel om studenten te adviseren over of de studie bij hen past. Uit onderzoek blijkt echter dat een grote groep studenten die door het BSA moet stoppen met die studie, dezelfde opleiding aan een andere instelling gaat volgen. Daarnaast blij

Het merendeel van de Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een motie van GroenLinks die oproept het bindend studieadvies (BSA) voortaan enkel adviserend te laten zijn. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft drie alternatieven bedacht voor het BSA. Dit meldt het ISO.

Het BSA had als doel om studenten te adviseren over of de studie bij hen past. Uit onderzoek blijkt echter dat een grote groep studenten die door het BSA moet stoppen met die studie, dezelfde opleiding aan een andere instelling gaat volgen. Daarnaast blijkt uit een monitor dat studenten de hoogte van het BSA meenemen in hun studiekeuze. "Het is onwenselijk dat studenten het BSA meenemen in hun studiekeuze, terwijl je eigenlijk wilt kiezen voor de opleiding die het beste bij je past. Het studieadvies in je eerste jaar zou die keuze moeten kunnen bevestigen’’, aldus ISO-voorzitter Dahran Çoban. 
 
Het ISO begrijpt de angst voor studievertraging en lakse studenten, vaak opgebracht door voorstanders van het BSA, maar ziet voldoende mogelijkheden voor alternatieven. Het ISO komt daarom, op basis van voorbeelden uit het veld, met een drietal alternatieven voor het BSA. Dahran Çoban: “Deze alternatieven zorgen dat de beweging gemaakt kan worden van eliminatie naar motivatie.”
 
In een pamflet wijst het ISO op drie alternatieven voor de BSA: 
 

B uit BSA

Studenten krijgen wel een studieadvies, maar met een negatief advies mag een student de opleiding voortzetten. Zo is het echt een advies en blijft de keuze bij de student. En dat lijkt nu inderdaad het geval te worden: het merendeel van de Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een motie van GroenLinks die oproept het bindend studieadvies (BSA) voortaan enkel adviserend te laten zijn.
 

Kwalitatieve normen

Geen advies op basis van behaald aantal ECTS, maar op basis van individuele (leer)doelen die de student zichzelf aan het begin van het jaar oplegt.
 

Doorstroomnorm

Eerstejaars die onder de norm blijven hangen, hoeven de opleiding niet te verlaten. Zij worden door individuele begeleiding en met flexibiliteit van het curriculum, gefaciliteerd en ondersteund om de benodigde ECTS alsnog te halen, waarna zij kunnen beginnen aan hun tweede jaar.
 
Door: Nationale Onderwijsgids