Zorg en HBO-V van HvA ontwikkelen duale afstudeerrichting wijkverpleegkunde

Zorgorganisaties Amstelring, Cordaan, Evean, Omring, ViVa en De Zorgcirkel! hebben de handen ineen geslagen om met de HBO-V van de Hogeschool van Amsterdam een duale afstudeerrichting Wijkverpleegkundige Zorg te ontwikkelen. Dit initiatief is genomen om zo meer wijkverpleegkundigen op te leiden, zodat thuiswonende ouderen ook in de toekomst de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Door een tekort aan wijkverpleegkundigen staat dit onder druk. Dit meldt Amstelring.

Steeds meer mensen hebben thuis intensieve en complexe zorg nodig. Dat heeft verschillende oorzaken. Het aantal ouderen neemt in gestaag tempo toe en ouderen blijven veel langer thuis wonen. Verzorgingshuizen zijn er niet meer en alleen met een zorgindicatie gaan mensen naar een verpleeghuis, waar ze vaak eerst nog te maken hebben met wachtlijsten. Verder gaan mensen vanuit de ziekenhuizen sneller naar huis, omdat in de thuissituatie tegenwoordig veel meer mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan behandelingen zoals infusietherapie. Thuis verblijven is vaak prettig, omdat cliënten dan in hun eigen vertrouwde omgeving zijn.
 

Vierjarige opleidingen HvA

De zorgorganisaties willen thuis goede zorg bieden, maar hebben een groot tekort aan wijkverpleegkundigen. Daarom hebben ze de handen ineen geslagen en in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam een opleiding ontwikkeld. In 4 jaar worden zij-instromers klaargestoomd om als wijkverpleegkundige aan de slag te gaan. Het gaat om gemotiveerde mensen, die bewust kiezen voor een overstap naar een baan in de wijkzorg. Over vier jaar is Amsterdam dankzij deze opleiding 125 wijkverpleegkundigen rijker.
 

Onderwijs en praktijk sluit nauw op elkaar aan

Doordat de opleiding door de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met zorgorganisaties is ontwikkeld, sluiten onderwijs en praktijk nauw op elkaar aan. Het duale traject is in september 2019 van start gegaan. De resultaten tot nu toe zijn hoopvol. Er is veel animo voor de opleiding, studenten zijn enthousiast. De samenwerking tussen de zorgorganisaties en de Hogeschool van Amsterdam verloopt uitstekend.
 

Oproep aan zorgverzekeraar voor bekostiging opleiding

De zorgorganisaties doen een dringende oproep aan de zorgverzekeraars en de overheid om dit initiatief te steunen door bij te dragen aan de bekostiging van deze opleiding. Zorgorganisaties bekostigen de opleiding nu zelf en hebben de financiering voor het eerste jaar met moeite rond gekregen. Het zou wenselijk zijn als de zorgverzekeraars en de overheid mede de verantwoordelijkheid nemen om ouderen ook in de toekomst thuis de zorg te kunnen geven die ze nodig hebben. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids