Extra geld leenstelsel naar online onderwijs en extra stopcontacten

Waarin wordt het extra geld van het leenstelsel gestoken dat is bespaard door de afschaffing van de basisbeurs? Volgens NOS op 3 plannen onderwijsinstellingen dit geld voornamelijk voor online onderwijs, studentenwelzijn, en het wegwerken van docententekorten. Dit meldt NOS op 3.

NOS op 3 analyseerde diverse plannen die onderwijsinstellingen moesten indienen om aanspraak te maken op geld uit een pot van 2,3 miljard euro. Dat geld zou zijn bespaard doordat vanaf 2015 het leenstelsel is ingevoerd: de studiefinanciering die studenten krijgen wordt vanaf die tijd een lening en is geen gift meer. In ruil daarvoor zou flink worden ingezet op onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs. Daarbij mogen onderwijsinstellingen zelf een voorstel doen over hoe ze dat geld willen besteden, in overleg met studenten en docenten. 
 
Veel voorstellen die zijn ingediend gaan over het investeren in online onderwijs door bijvoorbeeld het organiseren van een live-stream voor colleges of het ontwikkelen een onderwijs-app. Op nummer 2 staat geld voor het werken aan mentale problemen onder studenten. Ook feedback aan studenten wordt belangrijk gevonden, door docenten maar ook onderling.
 
Heel wat hogescholen investeren het leenstelselgeld daarnaast in flexibeler onderwijs, door vakken en toetsen vaker aan te bieden, zodat studenten meer zelf bepalen hoe en wanneer ze willen studeren. Ook is er veel aandacht voor het investeren in diversiteit en inclusiviteit. Nog een opmerkelijk detail: 7 hogescholen willen het extra geld van het leenstelsel gebruiken voor de aanschaf van extra stopcontacten. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids