Inzet van studenten bij extra ondersteuning aan leerlingen

Als u gebruik maakt van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021, dan kunt u bij het opstellen van een programma samen met de eerste- en tweedegraadslerarenopleidingen en aanverwante opleidingen bezien wat u voor elkaar kunt betekenen. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Ouderejaarsstudenten kunnen van meerwaarde zijn in de school en tegelijkertijd hun gemiste praktijkervaring opdoen. Daarvoor kunt u terecht bij de bestaande partnerschappen Samen opleiden en professionaliseren in de regio of bij de hogeschool of universiteit in uw regio wanneer u geen deel uitmaakt van een partnerschap of de gemeente. Tevens kunt u bij het opstellen van een programma de Kennisrotonde gebruiken die onderzoek heeft gedaan naar de effectiviteit van zomerscholen en schooltijdverlenging bij het wegwerken van onderwijsachterstanden bij leerlingen.

 

Inzet van studenten bij extra ondersteuning aan leerlingen

Met de financiële tegemoetkoming voor programma’s om achterstanden in te lopen, kunt u zelf bepalen of en met welke partij u een samenwerking aangaat. Daarmee kunt u dus ook middelen aanwenden om samen te werken met lerarenopleidingen met als resultaat dat zowel leerlingen als studenten hun achterstand kunnen inhalen. Het is daarnaast mogelijk om studenten voor hun inzet financieel tegemoet te komen. Kijk wat de mogelijkheden zijn in uw regio op de websites van de bestaande samenwerkingsverbanden, de gemeente of bij een hogeschool of universiteit.  
 
Door: Nationale Onderwijsgids