Logo_hogeschool_leiden__logo

Met ingang van het studiejaar 2020/2021 start Hogeschool Leiden met een bekostigde tweejarige deeltijd masteropleiding (MSc) Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg. De master is bedoeld voor fysiotherapeuten die zich willen ontwikkelen tot professional die de spil vormt rond beweegzorg in de wijk. Dit meldt Hogeschool Leiden.

“Zorgstelsels staan overal ter wereld onder druk. Toenemende vergrijzing, dreigend tekort aan arbeidskrachten in de zorg, toenemend aantal chronisch zieken en stijgende kosten van de gezondheidszorg zorgen voor een disbalans tussen zorgvraag en zorgaanbod. Hierdoor wordt een toenemend beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burger en diens omgeving. Dat vergt van de fysiotherapeut, naast gedegen vakkennis als zorgprofessional en onderzoeker, andere competenties die nodig zijn om de rollen van innovator, netwerker en ondernemer te kunnen vervullen. De nieuwe master begeleidt fysiotherapeuten om deze nieuwe rollen binnen 2 jaar te kunnen omarmen”, aldus John Verhoef, Lector Eigen Regie bij Fysiotherapie & Beweegzorg Hogeschool Leiden. 
 

Verbinding tussen zorg, welzijn, sport en wonen 

Tijdens de masteropleiding ontwikkelen deelnemende fysiotherapeuten kennis en vaardigheden om passende (beweeg)zorg in het leven van de bewoners in de wijk te integreren. De studenten vormen samen met een tutor een leergemeenschap waarbinnen zij aan de slag gaan met vraagstukken op het gebied van integrale beweegzorg in de wijk. Zij richten zich hierbij op het vinden van passende oplossingen waarmee gezond bewegen in de wijk wordt gestimuleerd. Er wordt binnen de opleiding daarom gewerkt aan competenties als verbinden, ondernemen, netwerken, innoveren en onderzoeken. Na het afronden van de master hebben fysiotherapeuten de juiste kennis en vaardigheden in huis om een centrale rol als verbinder te vervullen tussen de domeinen zorg, welzijn, sport en wonen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids