Normal_college__studenten__studeren__collegezaal__studie

De jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA, roept vandaag in een opinieartikel voor Elsevier Weekblad op tot uitbreiding van de aanvullende beurs. Door deze bekender te maken en de voorwaarden voor aanvraag te versoepelen, zou de beurs de sociale ongelijkheid onder studenten kunnen helpen bestrijden, aldus het CDJA.

De aanvullende beurs is een financiële tegemoetkoming die kan worden aangevraagd door studenten waarvan de ouders niet instaat zijn een bijdrage te leveren in de studiekosten van hun kinderen. Deze vorm van studiefinanciering heeft in 2015 een belangrijke rol gekregen als vangnet bij de invoering van het leenstelsel. De bekendheid van de aanvullende beurs onder studenten is echter laag en voor de aanvraag gelden strikte voorwaarden. 
 
Voorzitter van het CDJA, Lotte Schipper: "Sinds de invoering van het leenstelsel zien we dat het vooruitzicht op een forse studieschuld ervoor zorgt dat studenten uit armere gezinnen veel minder vaak kiezen voor een vervolgstudie dan hun welgesteldere leeftijdgenoten. In het onderwijs ontstaat op die manier een enorme sociale ongelijkheid. Waardoor niet langer je talenten en potentie, maar de portemonnee van je ouders bepaalt of én welke studie je kunt volgen.’’
 
Schipper vervolgt: "De meest eenvoudige manier om de sociale ongelijkheid te bestrijden, zou het herinvoeren van de oude basisbeurs kunnen zijn. Helaas lijkt, gezien de politieke verhoudingen, hiervoor binnen kabinet en Tweede Kamer geen steun. Een goede tweede keus voor het kabinet is dan ook het versterken en verbreden van de aanvullende beurs. Door op de eerste plaats de bekendheid uit te breiden en op de tweede plaats de beurs zo in te richten dat meer studenten er aanspraak op kunnen maken.’’
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids