Normal_engels_taal_woordenboek_studeren_meisje

Havo-meisjes zijn van alle scholieren het meest negatief over een Engelstalige studie. Slechts een kwart (26 procent) wil dit. Van de havo-jongens wil 29 procent Engelstalig onderwijs. Vwo-meisjes (55 procent) en -jongens (64 procent) zijn veel positiever dan de havisten. Dat blijkt uit een steekproef van Qompas onder 640 scholieren uit vooral de bovenbouw havo en vwo. Qompas is gespecialiseerd in loopbaanoriëntatie, studie- en carrièrekeuze. Dit meldt Qompas.

Vwo’ers willen twee keer zo vaak een Engelstalige studie doen als havisten. 58 procent versus 27 procent. Jongens ook iets vaker dan meisjes.
 
Onlangs bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat sinds de invoering van het leenstelsel minder havisten zijn gaan studeren; vooral die uit de wat minder rijke gezinnen. Mogelijk vormt Engelstalige onderwijs op hbo-opleidingen een extra hindernis voor havisten om te studeren. Verder onderzoek moet dat uitwijzen. 
 
Gevraagd naar een toelichting zeggen jongens vaker te kiezen voor een Engelstalige studie omdat zij denken dat dit hun baankansen vergroot. Meisjes vinden juist het internationale aspect van een Engelstalige studie belangrijk. Meer meisjes dan jongens denken dat hun Engels niet goed genoeg is voor een Engelstalige studie. Iets meer jongens geven aan zich onzeker te voelen over een Engelstalige studie. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids