Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Vanaf volgend jaar kunnen leerlingen van havo 3 en vwo 4 op twee middelbare scholen in Rotterdam kiezen voor het zogenaamde Teach-nasium. Naast hun reguliere onderwijsprogramma krijgen zij colleges en een stage aangeboden vanuit de lerarenopleiding. De pilot wil scholieren zo vroeg mogelijk interesseren en motiveren voor het lerarenvak, zodat meer leerlingen kiezen voor een baan als leraar. Dit meldt Verus.

Via het Teach-nasium krijgen specifieke leerlingen uit havo 3 en vwo 4 in de laatste jaren van het voorgezet onderwijs naast hun reguliere onderwijsprogramma een soort lightversie aangeboden van datgene wat hen op een lerarenopleiding te wachten staat. Dat kunnen bijvoorbeeld colleges zijn op het gebied van pedagogiek, onderwijskunde en didactiek. Ook een stage behoort tot de mogelijkheden, zowel op de eigen middelbare school als op een van de basisscholen die meedoen aan de pilot.
 
Daarnaast worden de leerlingen begeleid richting een academische variant van de pabo die het mogelijk maakt om in vijf jaar zowel hun pabo-diploma als hun master onderwijskunde te behalen. Het vergroten van de kwaliteit, kwantiteit en diversiteit van de instroom op lerarenopleidingen zijn namelijk de doelstellingen van het Teach-nasium.
 
Het Teach-nasium wil de leerlingen bereiken die niet uit zichzelf zouden kiezen voor een lerarenopleiding. Mentoren en decanen krijgen daarom een belangrijke rol, want zij moeten de juiste leerlingen hiervoor weten te interesseren. Want onbekend maakt onbemind.
 
Het is de bedoeling dat leerlingen vanaf april/mei 2018 voor het Teach-nasium kunnen gaan kiezen. In het schooljaar 2018/2019 starten ze hiermee. 
 
De effecten van het Teach-nasium zijn niet meteen merkbaar. Maar zowel het ministerie van onderwijs als de Rotterdamse onderwijswethouder houden de pilot in de gaten.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids