Normal_download

Minister Bussemaker van Onderwijs stelt de komende jaren 5 miljoen euro ter beschikking voor pabo’s die de professionele ontwikkeling van startende leraren op het gebied van muziekonderwijs willen bevorderen. Tijdens een werkbezoek aan de pabo van de Hogeschool van Amsterdam gaf Bussemaker samen met zangeres, en lid van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas, Ilse DeLange het startschot voor deze subsidieregeling. Dit meldt Rijksoverheid.

Bussemaker en ambassadeur DeLange zetten zich samen met andere betrokkenen van Méér Muziek in de Klas in voor meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. De doelstelling is dat in 2020 op iedere basisschool in Nederland structureel muziekonderwijs is gerealiseerd. Het is dan ook belangrijk dat studenten al op de pabo het zelfvertrouwen ontwikkelen om muziek te maken en de technische vaardigheden leren om muziekonderwijs te kunnen geven. Elke afgestudeerde student gaat namelijk als groepsleerkracht muziek maken voor of met zijn klas.
 
Door deze nieuwe subsidieregeling worden pabo’s gestimuleerd om kwalitatief goed muziekonderwijs te geven aan hun studenten. Belangrijke voorwaarde van de regeling is dat de pabo samenwerkt met een conservatorium. De aanvraag moet ook gericht zijn op het duurzaam verankeren van kwalitatief goed muziekonderwijs op pabo’s. 
 
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat muziek de schoolprestaties van de kinderen verbetert. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het brein, de motorische ontwikkeling en het bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Bussemaker trekt bijna 30 miljoen euro uit om de komende jaren het muziekonderwijs in Nederland  te verbeteren, door middel van subsidieregelingen voor basisscholen en pabo’s. 
 
Pabo’s kunnen vanaf juli 2017 subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De projecten starten in het najaar. De looptijd van een project is drie (studie)jaren. Via de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie worden alle details in april bekend gemaakt. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids