Logo_logo_download

Met het leggen van een puzzel door bestuurders, ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen was de start van Flevo Campus op 10 januari 2017 een feit. Binnen de Flevo Campus werken onderzoekers, ondernemers en studenten intensief samen om stedelijke voedselvraagstukken op te lossen. Dat meldt Provincie Flevoland.

De ambitie is om toe te werken naar Almere als de plek waar op nationaal en internationaal niveau voedselkennis en toepassing daarvan in de praktijk wordt getest en getoond. In 2017 starten verschillende onderzoeken. In de Aeres Hogeschool van Almere is vanaf deze week bijvoorbeeld een zogenaamde Veldacademie gevestigd. Studenten en onderzoekers gaan daar aan de slag met concrete vraagstukken. Vanuit AMS Institute wordt gestart met onderzoek en ontwikkeling van de Straat van de Toekomst.

Binnen deze woonomgeving leiden mensen een volledig duurzaam leven. TNO richt zich met partners op een speciaal datacentrum waar allerlei gegevens rond gezonde voeding worden geanalyseerd. Zo verzamelt het centrum informatie over allergieën. De Flevo Campus kent ook een speciaal samengestelde innovatieklas met leerlingen op mbo-, hbo- en wo-gebied die samen zullen werken aan innovaties op het gebied van voeding. De start van de Flevo Campus is mede mogelijk door een bijdrage uit het programma Almere 2.0.

Provincie Flevoland is samen met gemeente Almere, groene onderwijsinstelling Aeres en AMS Institute partner van Flevo Campus. De provincie start dit jaar met de bouw van de Innovatiewerkplaats. In dit innovatieve gebouw werken bedrijven en studenten van Aeres samen aan oplossingen voor vraagstukken op het gebied van voeding en gezondheid.

Namens de provincie droeg gedeputeerde Jan-Nico Appelman zelf het laatste puzzelstukje aan. Hij roemde het enthousiasme van alle partners die bij de Flevo Campus betrokken zijn. Zelf voerde hij de bezoekers in levendige bewoordingen mee naar de Innovatiewerkplaats. “Stelt u zich eens voor dat u dit jaar op een mooie herfstdag over het Floriadeterrein loopt en daar een schitterend, iconisch en bio-based gebouw ziet. De perfecte omgeving voor ondernemers om hun innovaties te testen en naar de markt te brengen. Alle partijen die hier aanwezig zijn hebben op dit punt duidelijke ambities uitgesproken. Als provincie zetten we ook ons beste beentje voor. De Innovatiewerkplaats is straks het eerste kristallisatiepunt van de Flevo Campus."

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids