Normal_normal_studenten_collegezaal

Het aantal eerstejaarsstudenten dat dit jaar is begonnen aan een opleiding is gedaald met 6,2 procent ten opzichte van een jaar geleden, dit blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. De daling zou waarschijnlijk komen door de invoering van het leenstelsel. Onderwijsminister Bussemaker denkt niet dat het nieuwe leenstelsel ertoe leidt dat minder jongeren gaan studeren. Volgens de minister is deze conclusie “zeer voorbarig”. Dat meldt NOS.

In de Tweede Kamer werden er vragen gesteld over de gepubliceerde cijfers van de Vereniging Hogescholen. Zo vroeg CDA-Kamerlid Rog op basis van de cijfers aan Bussemaker of zij bereid was om terug te komen van haar eerdere uitspraken dat het leenstelsel geen effect zou hebben op de instroom in het hoger onderwijs. Bussemaker geeft aan nu nog geen enkele aanleiding te zien om terug te komen op de afspraken. “Ik heb overigens ook altijd gezegd: er zou sprake kunnen zijn van een kleine dip, maar geen verwachting van structurele veranderingen”, aldus de Onderwijsminister.

In totaal hebben 92.042 studenten zich aangemeld voor een hbo-studie. In dezelfde periode vorig jaar waren dit 98.175 studenten. “Op basis van de actuele cijfers kan verwacht worden dat de techniekopleidingen wederom een groei doormaken, terwijl de lerarenopleidingen krimpen”, stelt de Vereniging Hogescholen.  Universiteiten lijken geen last te hebben van dalende studentenaantallen. Volgens de universiteitenvereniging VSNU is het aantal aanmeldingen evenveel als vorig jaar.

Volgens Bussemaker is het exacte aantal eerstejaarsstudenten nog niet vast te stellen. Vanaf 1 oktober gaan hogescholen deze aantallen berekenen en deze moeten ze voor december inleveren bij de overheid. In het voorjaar zal de Onderwijsminister de definitieve cijfers naar de Kamer sturen.

© Nationale Onderwijsgids