Werkdruk en veiligheid op universiteiten zeer slecht, FNV is geschokt

De FNV heeft kennis genomen van het alarmerende rapport dat de Arbeidsinspectie gisteren publiceerde over werkdruk en ongewenst gedrag op universiteiten. Bernard Koekoek, bestuurder FNV Onderwijs en Onderzoek: ‘de conclusies in het rapport zijn schokkend. Concrete maatregelen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren moeten onderdeel zijn van de cao-onderhandelingen die nu plaatsvinden. Dit kan zo niet langer.’ Dat meldt de FNV. 

Koekoek: "De inspectie is op zoek gegaan naar best practice voorbeelden, de beste voorbeelden dus van manieren waarop universiteiten werkdruk en sociale onveiligheid bestrijden. Het schokkende aan dit rapport is dat de Inspectie die best practices niet gevonden heeft. Op alle universiteiten is het even droevig gesteld. Er staat vaak wel beleid op papier, maar er komt in de praktijk weinig van terecht."

Meer dan 1 op de 3 respondenten scoort hoog tot zeer hoog op belangrijke indicators voor burn-out. Bijna alle respondenten doet taken boven het eigen functieprofiel. 1 op de 9 respondenten geeft aan structureel meer dan 60 uur per week te werken. Bijna de helft zegt nooit of zelden hun wettelijk verlof op te kunnen nemen.

Ongewenst gedrag 

Als het gaat om ongewenst gedrag is het rapport minstens zo schokkend. Meer dan de helft van de respondenten heeft in de afgelopen 2 jaar ongewenst gedrag ondervonden. Dat kan uiteenlopen van pesten tot agressie en seksuele intimidatie. Meer dan 1 op de 3 medewerkers zegt te worden gediscrimineerd. Slechts 7 procent heeft in de afgelopen twee jaar niets aan ongewenst gedrag ervaren of gezien.

Psychosociale arbeidsbelasting op universiteiten 

Het is niet de eerste keer dat de Arbeidsinspectie zich buigt over psychosociale arbeidsbelasting op universiteiten. Al in 2021 werden er 17 aandachtspunten meegegeven door de inspectie. Nu blijkt dat slechts één van die aandachtspunten is uitgevoerd. De universitaire wereld kan zich niet nóg eens een dergelijke passieve reactie permitteren, maar die dreigt er wel te komen.

Cao-onderhandelingen 

"Dit rapport komt binnen terwijl wij midden in heel moeizame cao-onderhandelingen zitten", zegt Koekoek. "We proberen universiteiten al maanden te overtuigen dat onze achterban verbeteringen wil op het gebied van werkdruk, sociale veiligheid en werkzekerheid. Werkgevers willen daar niet aan. Zij willen de werkdruk op hun HR-afdelingen niet te ver laten oplopen. Dat is totaal de omgekeerde wereld, daar moet nu een eind aan komen. Het wetenschappelijk onderwijs schreeuwt om oplossingen."

Naast het landelijke rapport met de overkoepelende resultaten heeft de inspectie vandaag ook naar alle universiteitsbesturen een rapport gestuurd met de bevindingen over hun specifieke universiteit. Koekoek: "Wij willen dat al die rapporten zo snel mogelijk openbaar worden, zodat ze besproken kunnen worden in het Lokaal Overleg met de vakbonden."

Door: Nationale Onderwijsgids