Mariëlle Paul wil VOG-systeem in het onderwijs aanpassen

Onderwijsminister Mariëlle Paul geeft aan dat de systematiek rond de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) anders wordt ingericht. Voor het einde van dit jaar wordt er meer duidelijkheid gegeven over wat er precies gaat veranderen. Dat meldt VOS/Abb. 

Paul vroeg eind vorig jaar, toen zij nog namens de VVD in de Tweede Kamer zat, al om de VOG-systematiek in het primair- en voortgezet onderwijs te veranderen. Ze wilde hetzelfde als hoe het in de kinderopvang gaat. In het laatste kwartaal van dit jaar komt er meer informatie naar buiten.

Voorkomen twee VOG's 

In de brief van Paul staat ook dat ze gaat kijken hoe kan worden voorkomen dat personeelsleden die werken voor kindcentra, waarin het onderwijs en de kinderopvang samenkomen, twee VOG’s moeten aanvragen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk