Machtsstrijd gaande tussen docenten en leiding van het Drachtster Lyceum

Tussen een kleine groep docenten en het Drachtster Lyceum woedt een ‘machtsstrijd’. Volgens Pieter Schram, bestuursvoorzitter van scholengroep Singelland, waar de middelbare school onder valt, komt die strijd voort uit een discussie over noodzakelijke veranderingen. Dat meldt de Leeuwarder Courant. 

De Onderwijsinspectie gaat al onderzoek doen naar de gang van zaken op de middelbare school in Drachten. De Onderwijsinspectie heeft 16 meldingen gekregen en is bang dat de interne ruzie slecht is voor de verdere kwaliteit van het onderwijs.

Eric van 't Zelfde 

Het Drachtster Lyceum wordt sinds het beging van dit jaar geleid door rector Eric van’ t Zelfde. Van ’t Zelfde is ook bekend van het programma Dream School. Daarin helpt hij schoolverlaters om weer terug naar school te gaan.

Ruzie met de medezeggenschapsraad 

De Leeuwarder Courant meldde afgelopen donderdag al dat Van ’t Zelfde een flinke ruzie had gehad met de medezeggenschapsraad. De rector wilde namelijk een nieuw lesrooster invoeren, buiten de raad om. Toen de raad daar iets van zei, zou de rector de leden hebben beschuldig over het feit dat ze hem voor de voeten lopen. Ook zou hij de raad hebben willen schorsen en zou hij hebben gedreigd met ontslag voor kritische medewerkers.

Onderwijsinspectie 

Als de Onderwijsinspectie tot de conclusie komt dat er echt iets mis is op het Drachtster Lyceum, dan kan de school de opdracht krijgen om dit te herstellen. Pas als dat niets oplost, kan de inspectie overheidsgeld voor de school inhouden. In het ergste geval kan de minister van Onderwijs, op advies van de inspectie, een bestuurder verplichten om op te stappen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk