Extra geld voor financiële educatie op scholen

Minister Carola Schouten stelt voor dit jaar 8 miljoen euro beschikbaar om onder meer docenten te trainen die leerlingen onderwijs geven over geldzaken. De regeling komt na de zomer als eerste beschikbaar voor mbo-scholen en in 2024 ook voor het primair en voortgezet onderwijs. Het is een van de maatregelen uit het kabinetsbrede actieplan om geldzorgen, armoede en schulden terug te dringen. Dit meldt Rijksoverheid.

 

Er wordt op mbo-scholen gestart omdat relatief veel mbo-studenten financieel op eigen benen komen te staan tijdens hun studie. Daarnaast laat onderzoek van het Nibud zien dat meer dan een kwart van de mbo’ers te maken heeft met betaalachterstanden of schulden. Scholen hebben de mogelijkheid om voor een langere periode subsidie aan te vragen, waarmee ze bijvoorbeeld eigen docenten een opleiding kunnen bieden of medewerkers kunnen aannemen of vrijstellen. Het is de bedoeling dat docenten de geldlessen inpassen in bestaande lesprogramma‘s.

Risico's crypto en online gokken

Minister Schouten: “Als je 18 wordt, komt er veel op je af. Je moet een zorgverzekering afsluiten, je kan misschien zorgtoeslag of huurtoeslag aanvragen en studiefinanciering krijgen. We zien dat het voor veel jongeren en hun ouders niet duidelijk is wat ze allemaal moeten regelen en dat jongeren daardoor geld mislopen en financieel in de knel komen. Ik vind het heel belangrijk dat zij goede financiële vaardigheden aanleren en ook leren over de risico’s van bijvoorbeeld beleggen met crypto of online gokken. En dat jongeren weten dat er hulp is als het fout gaat. Er zijn heel veel mensen, op school, in de buurt of bij organisaties zoals Geldfit die kunnen helpen. Vertel het dus als je geldzorgen hebt. Je bent niet de enige met vragen en niet de eerste die in de problemen komt door een te dure aankoop. Bij dat soort zaken helpen de lessen over geld.”

Extra middelen voor aanpak kinderarmoede op scholen

Bij het terugdringen van armoede zet het kabinet ook in op het versterken van de participatie en de ontwikkeling van kinderen. Minister Schouten kent voor de periode tot en met 2026 een subsidie toe van ruim 6 miljoen euro aan het Jeugdeducatiefonds waarmee het via basisscholen meer kinderen in armoede kan bereiken. Scholen kunnen via het Jeugdeducatiefonds onder meer schoolspullen of bijles aanvragen voor leerlingen. De subsidie aan Sam& (een samenwerking van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job) is dit jaar verhoogd met 4,5 miljoen euro (tot 14,5 miljoen euro) zodat meer kinderen de mogelijkheid hebben om mee te doen, binnen en buiten school. Sam& richt zich op het meedoen van kinderen, door bijvoorbeeld sport- en muziekles of een verjaardagspakket.   

Door: Nationale Onderwijsgids