'Maatregelen op Amsterdamse scholen komen eigenlijk te vroeg'

CNV Onderwijs ziet onrust rondom Amsterdamse scholen. Het lerarentekort dat in heel Nederland voelbaar is, is in Amsterdam extra groot (17,5 procent). Vrijdag 3 februari gaan er collega’s de straat op in Amsterdam om te demonstreren tegen het plan van de Amsterdamse schoolbesturen om onbevoegde leerkrachten voor de klas te zetten . We zijn als onderwijsbonden volop in gesprek met werkgevers, de minister en onze achterban. We zien het als steun in de rug dat de besturen in Amsterdam aan de bel trekken, maar zien weinig soelaas in het nemen van ad hoc maatregelen. Dat meldt CNV Onderwijs. 

De komende maanden praten we verder om voor het komend schooljaar te sturen op een aanpak van het lerarentekort. Goede begeleiding van starters, het werk realistisch inrichten en het benutten van de kwaliteiten van alle medewerkers, dat is wat nodig is.

Strategisch HRM 

CNV Onderwijs praat mee over een wet voor Strategisch HRM. Deze wet moet ervoor zorgen dat scholen hun strategisch personeelsbeleid beter afstemmen op externe ontwikkelingen, beter op hun onderwijskundige visie en ambitie. Ook dat er meer aandacht is voor de professionele ontwikkeling van nieuwe en ervaren onderwijsmedewerkers en hun talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. De onderwijssector moet weer een aantrekkelijke sector worden om in te werken- en te blijven werken.

Regionale samenwerking 

We gebruiken de ervaringen van onze achterban om het wetsvoorstel nog verder te verbeteren. We vinden we het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt over regionale samenwerking, ook hier praten we over mee, met input van onze leden. Hier lees je meer over wat er al eerder naar de Tweede Kamer is gestuurd om het lerarentekort aan te pakken.

Zomervakantie 

De maatregelen die momenteel zijn aangekondigd zijn wat ons betreft houtje-touwtje maatregelen en komen op een te vroeg moment. Wij gaan tot de zomervakantie in gesprek met zowel leraren, ondersteunend personeel als schoolleiders, om de plannen die er liggen verder te verbeteren. Zodat na de zomervakantie direct een verlichting merkbaar is in de scholen. De tekorten zullen bij ons blijven en met die wetenschap moet het aantrekkelijk blijven om in het onderwijs te werken.

Door: Nationale Onderwijsgids