Onderwijsraad met nieuwe raadsleden van start

In januari is de Onderwijsraad in nieuwe samenstelling van start gegaan. De raad heeft vijf nieuwe leden - allen op persoonlijke titel benoemd door de Kroon voor een periode van vier jaar. De raad bestaat daarmee de komende periode uit elf leden, inclusief de voorzitter Edith Hooge. Dat meldt de Onderwijsraad. 

Voor de periode 2023-2026 zijn de volgende nieuwe leden benoemd:

* dr. O. (Orhan) Agirdag, hoofddocent pedagogische wetenschappen, KU Leuven en universitair docent, Universiteit van Amsterdam
* prof. dr. G.J.J. (Gert) Biesta, hoogleraar ‘Educational Theory and Pedagogy’, University of Edinburgh en hoogleraar ‘Public Education’, Maynooth University
* dr. D.J.M. (Dominique) Majoor, lid College van Bestuur, Koning Willem I College
* prof. dr. T. (Trudie) Schils, hoogleraar onderwijseconomie, Universiteit van Maastricht
* drs. L.Y.P. (Luc) Sluijsmans, rector De Nieuwe Internationale School Esprit in Amsterdam

Meerdere adviezen 

De raad werkt momenteel aan meerdere adviezen. In het voorjaar verwacht de raad de adviezen te publiceren over de betekenis van Europa voor het Nederlandse onderwijs en over onderwijsbesturen. In het Werkprogramma 2023 zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen: onderwijs in het licht van structurele lerarentekorten, de kwalificatiefunctie van het beroepsonderwijs, voorzieningen voor het jonge kind, lerarenopleidingen en onderwijs als investering.

Door: Nationale Onderwijsgids