Brechje Dandachi-FitzGerald benoemd tot bijzonder hoogleraar Psychotherapie

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Brechje Dandachi-FitzGerald benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Psychotherapie in de context van wetenschap-werkveld-onderwijs'. Deze leerstoel is ingesteld in samenwerking met RINO-Zuid en heeft een omvang van 12 uur per week. De benoeming is ingegaan per 1 januari 2023. Dat meldt de Open Universiteit. 

Landelijk wordt gewerkt aan een nieuwe beroepenstructuur psychologische zorg en dat gaat ook voor het beroep van psychotherapeut gevolgen hebben. Daar komt bij dat er al langer een beweging gaande is dat de psychotherapeut zich steeds meer gaat richten op complexe psychologische zorg binnen de specialistische GGZ, terwijl de eenvoudigere problematiek behandeld wordt door de basis GGZ. Vanuit de leerstoel Psychotherapie heeft prof. dr. Dandachi-FitzGerald de opdracht een actieve rol te spelen in modernisering van de opleiding tot psychotherapeut ter voorbereiding op de mogelijke veranderingen. De opleiding moet gericht zijn op het versterken van de professionele houding, het professionele instrumentarium en het moderniseren van de uitvoering, alsmede het stimuleren van wetenschappelijk denken en handelen en dit gebruiken in de behandelrelaties.

Ontwikkelingen en wetenschappelijke toetsing 

Het onderzoek in het kader van de leerstoel richt zich op de wetenschappelijke kwaliteit van de opleiding, waarbij het streven is het vak steeds meer 'evidence based' te maken. Meer in het bijzonder richt het onderzoek zich op optimale methoden om psychotherapeutische kennis en competenties over te dragen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de ontwikkelingen en wetenschappelijke toetsing van technologische ondersteuningsmiddelen, zoals online therapie, e-mental health toepassingen en e-learning. Ook zal de focus liggen op het onderwerp van bijwerkingen van psychotherapie, fouten en therapeutische falen en hoe clinici hiervan kunnen leren om hun effectiviteit te verbeteren.

Hoofdopleider psychotherapie RINO Zuid 

De leerstoel bouwt voort op het werk van de eerdere leerstoel, prof. dr. Agnes Scholing. Net als haar voorganger combineert prof. dr. Brechje Dandachi-FitzGerald het hoogleraarschap met een aanstelling als hoofdopleider psychotherapie bij RINO Zuid. Het bijzondere aan deze bijzondere leerstoel is dan ook dat de driehoek onderzoek-onderwijs-werkveld evenwichtig wordt gerealiseerd.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Open Universiteit