'Neem ook het mbo-personeel serieus als je het mbo belangrijk vindt'

De minister moet dezelfde kwaliteitseisen stellen aan het mbo als aan de andere onderwijssectoren. Ook in het mbo zouden alleen de daarvoor bevoegde leraren taal- en rekenlessen mogen geven. Mbo-docenten moeten ook het salaris krijgen waar ze recht op hebben. Dat meldt de AOb. 

Nu is het zo dat een zestienjarige student in het mbo Nederlands kan krijgen van een leraar die daartoe niet bevoegd is. Terwijl een docent van een havist of gymnasiast in dezelfde leeftijdscategorie wel bevoegd moet zijn. 

Aanpassing van de plannen 

De AOb, drie andere vakbonden en BVMBO willen graag dat minister Dijkgraaf zijn plannen aanpast. In het mbo moet, net als in het primair en voortgezet onderwijs, naast de student de werknemer centraal staan. 

Inzetbaarheid 

De AOb signaleert dat de inzetbaarheid van docenten in het mbo tot problemen leidt. “Er zijn legio voorbeelden van leraren die vanuit efficiency worden ingezet op andere vakken dan waarvoor zij zijn opgeleid. Vaak ook zonder dat zij zich voldoende hebben voorbereid. Puur met als doel het rooster dicht te krijgen”, aldus Henrik de Moel, AOb-bestuurder van het middelbaar onderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk