Bij vierdaagse schoolweek zijn digitaal onderwijs of gastles van externen de optie

Scholen in Den Haag die één dag in de week dichtgaan. Dat is onwenselijk. Maar een vierdaagse schoolweek wil niet zeggen dat er ook echt daadwerkelijk maar vier dagen les wordt gegeven. Het college van Den Haag schrijft dat als antwoord op vragen. De vijfde dag kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld digitaal onderwijs. Er wordt nu een matchingsplatform opgericht om de scholen daarmee te helpen. Dat meldt Den Haag FM. 

“Scholen zullen als gevolg van het lerarentekort hun onderwijs steeds vaker ‘anders’ moeten organiseren om roosters sluitend te krijgen en de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden”, schrijft het college van Den Haag. 

Matchingplatform 

Het college geeft aan de schoolbesturen zoveel mogelijk te ondersteunen wanneer zij te maken hebben met een lerarentekort. Dat kan onder meer door een matchingplatform dat het onderwijs in contact brengt met kwalitatief hoogwaardig extern onderwijsaanbod. Dat platform wordt in het najaar gelanceerd. 

Aangepaste schoolweek vanwege lerarentekort 

Aan het begin van het nieuw schooljaar was er sprake van een aangepaste schoolweek bij zes groepen. Dat zou betekenen dat er de vijfde dag digitaal onderwijs is. Het kan ook zijn dat er nog meer groepen volgen die een kortere week gaan draaien. Dit vanwege het grote lerarentekort. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk