Lerarentekort is onverminderd groot, maar pabo's zien wel grote instroom

Pabo’s registreren de laatste jaren een forse instroom van studenten, maar die instroom is bij lange na niet genoeg om het lerarentekort op te lossen. De vacatures voor het ondersteunend personeel lopen op dit moment ook flink op. De PO-Raad wil dan ook meer ruimte voor creatieve oplossingen. Dat meldt de PO-Raad.

Dit lerarentekort vraagt namelijk veel meer dan een goede instroom op de pabo’s. “Ieder kind verdient goed onderwijs en om die belofte waar te maken moeten we alle instrumenten in de gereedschapskist gebruiken. Je moet kijken naar samenwerking met andere sectoren. Leraren moeten kunnen lesgeven in het primair en voortgezet onderwijs, zoals je ook medewerkers van de kinderopvang kunt inzetten als onderwijsassistent. Daar is nog veel te winnen: de kinderopvang heeft andere btw-tarieven en andere VOG-regels”, aldus PO-Raadvoorzitter Freddy Weima. 

Zuinig zijn op leraren 

Er moet dan ook volgens de PO-Raad verder worden gekeken dan de voor de hand liggende opties. “Scholen moeten zuinig zijn op hun leraren. Dat zijn de mensen die het kernberoep uit onze sector uitoefenen en als je een klein team alles laat doen dan jaag je ze de sector weer uit”, zegt Weima.

Vacatures ondersteunend personeel 

Veel scholen zijn op dit moment al bezig met het zoeken naar ondersteunend personeel. Tussen 2017 en 2021 nam de vraag naar ondersteunend personeel met 50 procent toe tot circa 3610 vacatures in het schooljaar 2020/2021. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk