Regionale aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in Brabant van start

Er komt een nieuwe regionale aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. In 8 gemeenten uit de regio Hart van Brabant gaan scholen en gemeenten daarvoor met elkaar samenwerken. De aanpak heet Handle with Care. Dat meldt de gemeente Tilburg.

De aanpak komt oorspronkelijk uit Engeland. Handle with Care richt zich op snelle steun op school voor kinderen van 4 tot 18 jaar (Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs) die te maken hebben met huiselijk geweld. Het doel is om zo de korte en lange termijneffecten van huiselijk geweld tegen te gaan.

Leerkracht als vertrouwenspersoon 

De betrokken instanties streven ernaar de behoeften van kinderen meer centraal te stellen, beter te kijken wat ze nodig hebben en hierop aan te sluiten. Vaak wordt gedacht dat kindermishandeling thuis moet worden opgelost. Dat is waar, maar de situatie van een kind verbetert ook als hij of zij zich gesteund voelt door en kan praten met een volwassene bij wie hij/zij zich veilig voelt. Die rol kan een leraar vervullen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich door deze aanpak gesteund voelen en minder psychische klachten hebben. Dit voorkomt trauma’s. Leerkrachten kunnen belangrijke vertrouwenspersonen voor kinderen zijn. Zij kunnen in de klas op een veilige manier praten over dit soort moeilijke onderwerpen. Handle with Care is nadrukkelijk een werkwijze en geen hulptraject. Door snel informatie te krijgen dat er een incident heeft plaatsgevonden kan de leerkracht reageren op een wijze die past bij de stresssignalen of praktische problemen die zij/hij waarneemt.

De werkwijze start in het voorjaar van 2022. Vertegenwoordigers van gemeenten en onderwijs ondertekenden op 10 maart symbolisch een warme deken. Die staat voor de arm om de schouder van het kind.

Door: Nationale Onderwijsgids