Opnieuw voorrang sociale huurwoning voor onderwijzers in Amstelveen

Zorgpersoneel en medewerkers in het primair onderwijs kunnen ook dit jaar voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning in Amstelveen. De gemeente zet de regeling voort. “In 2021 zijn 17 woningen toegewezen via deze regeling”, zegt wethouder Rob Ellermeijer. “Na afhandeling van de aanvragen uit 2021 zal naar verwachting de doelstelling van een toewijzing van twintig woningen worden gerealiseerd.” Dit meldt gemeente Amstelveen.

De gemeente heeft met woningcorporatie Eigen Haard afgesproken dat er in 2022 opnieuw twintig woningen beschikbaar zijn voor zorgpersoneel en medewerkers in het primair onderwijs. Ingezetenen van Amstelveen krijgen daarbij voorrang, maar ook kandidaten van buiten de gemeente komen in aanmerking.

Sociale huurwoning 

De druk op de woningmarkt is hoog en het is moeilijk om aan een sociale huurwoning te komen. “Voor Amstelveen is het belangrijk dat er voldoende medewerkers zijn in de zorg en het primair onderwijs”, zegt Ellermeijer. “Om te voorkomen dat er grotere tekorten ontstaan geven we deze medewerkers met een huisvestigingsprobleem voorrang naar een sociale huurwoning.” De regeling geldt niet voor medewerkers uit het voortgezet onderwijs omdat deze groep zich kenmerkt door een andere vraag op de woningmarkt.

De regeling wordt in 2023 geëvalueerd. Als het een succes is kan de regeling worden uitgebreid naar andere vitale beroepen zoals politie en brandweer.

Criteria 

De aanmeldperiode is van 24 januari 2022 tot 14 maart 2022. Om in aanmerking te komen geldt een aantal criteria. Kandidaten werken bijvoorbeeld minimaal 24 uur per week en hebben een aanstelling van tenminste een jaar. Daarnaast staan ze ingeschreven bij Woningnet. Een overzicht van alle criteria en informatie is te vinden op www.amstelveen.nl/voorrangvoorzorgenonderwijs. Aanmelden kan vanaf 24 januari via deze site. Amstelveners met vragen kunnen mailen naar maatwerkwonen@amstelveen.nl.

Door: Nationale Onderwijsgids