Normal_rss_entry-284744

Vakbonden CNV en FNV en de Vakcentrale voor Professionals (VCP) zijn blij met het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) om de arbeidsmarkt te hervormen, waarbij flexwerk aan banden wordt gelegd. CNV noemt het "een grote stap op weg naar meer zekerheid voor miljoenen werkenden".

De SER pleit in een nieuw advies voor onder meer het afschaffen van nulurencontracten en voor een maximale duur van drie jaar voor tijdelijke contracten. Ook zou het wettelijk minimumloon moeten worden verhoogd waarbij de koppeling aan uitkeringen in stand blijft. "Een historisch advies dat stevige bouwstenen biedt voor een gezonde arbeidsmarkt. Het gaat verder dan pleisters plakken: dit is een grondige, integrale visie op de arbeidsmarkt van de toekomst", aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. CNV roept de partijen die onderhandelen over een nieuwe coalitie op om het advies integraal over te nemen. "Dat zou de beste start zijn voor een nieuw kabinet."

Ook FNV staat volledig achter het nieuwe advies van de SER. De vakbond vindt het nodig dat het nieuwe kabinet fors investeert in brede welvaart, in zekerheid van werk en inkomen en in een sterke publieke dienstverlening. De vakbond beaamt dat er sprake is van toenemende ongelijkheid en maatschappelijk ongenoegen waar iets aan gedaan moet worden.

De VCP vindt het SER-advies eveneens een "belangrijke stap in het keren van de toenemende onzekerheid en voor de positie van professionals op de arbeidsmarkt". VCP-voorzitter Nic van Holstein benadrukt dat de VCP veel waarde hecht aan het uitgangspunt dat bij structureel werk ook een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hoort. Hij noemt het dan ook een "trendbreuk" van de SER, in positieve zin. "Het is betekenisvol en belangrijk dat de SER dit nu uitspreekt." Van Holstein juicht het toe dat de SER voorstellen doet om het gebruik van flexibele arbeid beter te reguleren. "We zetten daarmee belangrijke stappen naar een betere arbeidsmarkt, een bindende en handhaafbare code arbeidsmarktgedrag draagt daaraan bij."

Door: ANP