Normal_klas_leeg_stoelen_stoeltjes_op_tafel_sluiting_dicht_staking

Een kleine week na de opening van het meldpunt van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zijn er 225 meldingen gedaan over problemen op school door het lerarentekort. In totaal 14.582 leerlingen hebben hiermee te maken gehad. Dit meldt de AOb.

Via de website van de AOb kunnen scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo een maand lang melding maken van lesuitval. Daarbij kunnen ze aangeven of dit een eenmalig of een terugkerend probleem is. Ook kan aangevinkt worden waardoor het lerarentekort is veroorzaakt: door ziekte/afwezigheid van de docent, doordat een openstaande vacature niet vervuld kon worden of een andere reden. Tot slot wil de AOb weten welke maatregelen een school heeft genomen: kon het intern opgelost worden of moest er een klas naar huis gestuurd worden. 
 
De AOb heeft het meldpunt geopend omdat de Tweede Kamer een eerder aangenomen motie niet uitvoert. Naar aanleiding van deze motie zou minister Slob officieel laten registreren hoe het ervoor staat met lerarentekorten, noodoplossingen en uitgevallen lessen.
 
Het meldpunt is op 18 februari geopend. Tot 17 maart kunnen scholen melding doen van lesuitval. Alle meldingen worden automatisch doorgestuurd naar de Onderwijsinspectie.
 
Door: Nationale Onderwijsgids