Scholen in heel Flevoland houden op 27 februari meeloopdag in het onderwijs

Op 27 februari 2020 zetten scholen in heel Flevoland hun deuren open voor mensen die willen ervaren hoe het is om voor de klas te staan. Tijdens deze dag kunnen geïnteresseerden meelopen met leerkrachten uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en speciaal onderwijs. Dit meldt provincie Flevoland.

De dag voor de deelnemers aan de meeloopdag eindigt met een gezamenlijke bijeenkomst. Deelnemers wisselen dan met elkaar ervaringen van de dag uit. Ze krijgen ook informatie over de opleidings- en loopbaanmogelijkheden in het onderwijs.
 

Lerarentekort 

Provincie Flevoland ondersteunt deze meeloopdag. Het lerarentekort is een belangrijk aandachtspunt in het coalitieakkoord. Door het tekort staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk. Goed onderwijs en een goede basis zijn belangrijk om kinderen een goede startpositie te geven in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De meeloopdag komt voort uit het regionale actieplan aanpak lerarentekort. De dag wordt georganiseerd door het onderwijsverband Flevowijs, betrokken onderwijsbesturen in Flevoland, gemeente Almere en gemeente Lelystad.
 

Enthousiasmeren voor het onderwijs 

In Flevoland is op enkele plaatsen sprake van een lerarentekort. Op andere plaatsen zijn die tekorten er nu misschien niet, maar de vooruitzichten wijzen daar wel op. Het doel van de meeloopdag is inwoners te enthousiasmeren voor het onderwijs door hen zelf te laten ervaren wat het vak inhoudt. Het onderwijs laat de deelnemers tijdens de meeloopdag kennismaken met docenten, eigentijdse onderwijsconcepten en enthousiaste leerlingen. De organisatoren hopen dat de deelnemers door deze ongedwongen kennismaking de stap willen nemen om een loopbaankeuze te maken voor het onderwijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids