Normal_vrouw_docent_leraar_professor_wetenschapper_onderzoek_economie

Vanwege de te hoge werkdruk op de universiteiten doet WOinActie namens 719 wetenschappers een officiële melding bij de Arbeidsinspectie, samen met de vakbonden AOb (sector WO&O) en FNV (sector O&O). Zij willen dat de Inspectie onderzoek gaat doen naar de arbeidsomstandigheden, omdat veel werknemers als gevolg van de werkdruk kampen met fysieke, psychische of sociale problemen. Maar klagen durven zij niet goed, legt universitair hoofddocent Marijtje Jongsma uit namens WOinActie: “Mensen voelen niet de vrijheid om nee te zeggen, uit angst om geen contractverlenging te krijgen en zo werk kwijt te raken.”

Wie de problemen waar medewerkers aan universiteiten mee te maken hebben door structureel overwerk achter elkaar opgesomd ziet staan, zal zich niet verbazen over de stap naar de Arbeidsinspectie, die op 20 januari geformaliseerd is. Slaapgebrek, rug- en nekklachten, angstgevoelens, depressie, hoge vatbaarheid voor ziektes, burn-out, paniekaanvallen, sociale isolatie, ontwrichting van gezins- en privéleven, tot echtscheiding aan toe; alle negatieve gevolgen van langdurige blootstelling aan hoge stress komen voorbij. Binnen twee weken reageerden 719 mensen op de oproep van WOinActie. 
 
Marijtje Jongsma: “Als je griep hebt op een dag dat je college moet geven neem je gewoon een flinke hoeveelheid paracetamol, want er is gewoon niemand die jouw college over kan nemen. Dat is de standaard.”
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids