Normal_geld__stapel__munten

De Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda (SKVOB) heeft het ingehouden salaris van leerkrachten tijdens de landelijke onderwijsstaking van afgelopen 15 maart aan twee goede doelen geschonken. In overleg met de stakers kreeg elk een bedrag van 4.250 euro. Dit meldt Brabants Dagblad.

Op 15 maart vond er een landelijke onderwijsstaking plaats, waarmee leerkrachten protesteerden tegen de lage salarissen en de hoge werkdruk. De staking werd niet zo breed gedragen als eerdere stakingen. Vele schoolbesturen gaven aan dat ze wel sympathiek tegenover het doel van de staking staan, maar de staking zelf niet steunen. Ze vonden het een te zwaar middel omdat op dat moment nog cao-onderhandelingen gaande waren. Daarom werd door veel besturen het salaris van stakende leraren niet doorbetaald, maar ingehouden.
 
De SKVOB heeft nu in overleg met de stakers besloten dat dit salarisgeld wordt geschonken aan twee goede doelen, namelijk Stichting Kalinga en Jeugdfonds Cultuur en Sport Breda. Beide organisaties kregen een bedrag van 4.250 euro.
 
Door: Nationale Onderwijsgids