Normal_docent__leraar__leerkracht

Onderwijsminister Arie Slob gaat bekijken of er een teambevoegdheid kan komen voor 10-14 onderwijs. Dit meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Zes 10-14 scholen begonnen in schooljaar 2017-2018 met een pilot. In schooljaar 2018-2019 hebben zes initiatieven zich hierbij gevoegd. Het gaat om scholen voor leerlingen van 10 tot 14 jaar oud, die één programma presenteren met een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs. Het idee hierachter is dat het selectiemoment voor het voortgezet onderwijs uitgesteld wordt.
 
Soms worden er problemen ondervonden bij het 10-14 onderwijs op het gebied van bevoegdheden. Het blijkt bijvoorbeeld ingewikkeld om te werken met docenten die ofwel bevoegd zijn voor het primair onderwijs ofwel voor het voortgezet onderwijs. Minister Slob gaat daarom bekijken of er een teambevoegdheid kan komen voor het 10-14 onderwijs.
 
“Ik wil onderzoeken of ik een teambevoegdheid voor het 10-14-onderwijs in het leven kan roepen, waarmee leraren gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. Een leraar heeft dan de eigen bevoegdheid in één onderwijssoort. Deze bevoegdheden gezamenlijk vormen de bevoegdheid van het team als geheel”, aldus Slob.
 
Door: Nationale Onderwijsgids