Normal_vluchteling_asielzoeker_jongen

Twaalf academici, die hun vaderland zijn ontvlucht door een bedreigende situatie, krijgen een eenjarige aanstelling om hun wetenschappelijke carrière voort te zetten in Nederland. De academici komen uit diverse landen zoals Syrië, Rusland, Armenië, Pakistan of Turkije. Als onderdeel van de pilot ‘Vluchtelingen in de wetenschap’ honoreert NWO twaalf aanvragen waarmee een projectleider extra financiering ontvangt voor de eenjarige aanstelling van een onderzoeker met een vluchtelingenstatus aan een lopend onderzoeksproject. De pilot is ontwikkeld in samenspraak met De Jonge Akademie, de KNAW en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Dit meldt NWO.

Wetenschappers die door oorlog of een andere bedreigende situatie hun thuisland hebben moeten ontvluchten lopen vaak tegen obstakels zoals taal of werkcultuur aan in de landen waar ze een veilig thuis vinden. Dit maakt het moeilijker voor ze om hun academische loopbaan voor te zetten. Met de pilot call ‘Vluchtelingen in de wetenschap’ wil NWO deze academici aansluiting bieden bij lopende Nederlandse onderzoeksprojecten om een netwerk op te bouwen en om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Het geeft hen ook de kans om actief kennis en kunde te delen, om het Nederlandse wetenschapsstelsel te leren kennen, met als uiteindelijke doelde loopbaan/onderzoekslijn uit hun thuisland voort te zetten. Deze academici verrijken tevens de Nederlandse wetenschap en maatschappij met de expertise die zij meebrengen.

Uiteenlopend onderzoek

De onderzoeksprojecten waarvoor de twaalf academici aangesteld zijn, betreffen uiteenlopende onderzoeken, bijvoorbeeld naar de gevolgen van klimaatverandering voor de Surinaamse kust, het gebruik van geavanceerde MRI technieken om het risico op een herseninfarct bij chirurgische ingreep vanwege aderverkalking te reduceren, naar de betrokkenheid van Syrische studenten als paramilitairen in het conflict in Syrië of naar de oorzaak van de Europese droogte in 2018 en de rol van het landoppervlak en de vegetatie daarin.

Feiten en cijfers

Met de aanvraag kan de projectleider extra financiering vragen voor de eenjarige aanstelling van een junior of senior onderzoeker met een vluchtelingenstatus (verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel (Type III) verkregen op of na 1 januari 2013). In totaal werden 41 ontvankelijk onderzoeksvoorstellen ingediend voor financiering. Daarvan zijn er nu twaalf gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van ongeveer 29%. Van de twaalf vluchtelingen zijn er tien man en twee vrouw. Onder de projectleiders die de aanvragen voor de vluchtelingen hadden ingediend, waren zeven vrouwen en vijf mannen. In totaal was een budget van 750.000 euro beschikbaar voor de pilot. De aanvraag moest ingediend worden door een projectleider van een lopend onderzoeksproject dat reeds gefinancierd wordt door NWO of ZonMw.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids